Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prezident udelil štátne vyznamenania aj vedcom P. Chebenovi, M. Omastovej, M. Valkovi a K. Zavackej

Marta Bartošovičová

Prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenania 30 osobnostiam

Pri príležitosti 26. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky udelil prezident SR Andrej Kiska dňa 8. januára 2019 štátne vyznamenania osobnostiam, ktoré významne prispeli k rozvoju našej krajiny, jej slobody, kultúrnosti a prosperity. Medzi ocenenými boli aj vedci: prof. Dr. Ing. Pavel Cheben, Ing. Mária Omastová, DrSc., prof. Ing. Marián Valko, DrSc. a JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

Prezident Andrej Kiska v mene Slovenskej republiky udelil najvyššie štátne vyznamenania 15 ženám a 15 mužom, „vďaka ktorým je naša krajina lepším, krajším, múdrejším, slušnejším i spravodlivejším miestom pre život nás všetkých“. Ocenil skutočných lídrov, ktorí ukazujú ako riešiť problémy, prekonávať prekážky, inšpirovať ostatných. Ľudí, ktorí pomáhajú tvoriť, chrániť a rozvíjať spoločnú identitu Slovenskej republiky. Udelením vyznamenaní vzdal hold ich poctivej práci, nevšednému talentu, osobnej odvahe či výnimočnému prínosu pre našu krajinu.

V závere svojho vystúpenia prezident Andrej Kiska povedal: „Je mi cťou podporiť dnes vynaliezavosť, zvedavosť, túžbu po pravde a poznaní. Vďaka nim lepšie rozumieme svetu, v ktorom žijeme a lepšie sa dokážeme pripraviť na to, čo nás čaká. Oceneným sa poďakoval v mene občanov Slovenskej republiky a ďalej uviedol: „Ďakujem vám za výnimočné zážitky a radosť, ktorú nám prinášate. Ďakujem vám za inšpiráciu, ktorou nás motivujete a poznanie, ktorým nás obohacujete. Ďakujem vám, že nám pomáhate byť lepšími ľuďmi, lepšou spoločnosťou, lepšou krajinou.“

Prezident republiky udelil prof. Dr. Ing. Pavlovi Chebenovi Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti fyzikálnej chémie a optiky.

Prezident Andrej Kiska a Pavel Cheben

Prezident Andrej Kiska a prof. Pavel Cheben

Prof. Dr. Ing Pavel Cheben, pôsobí a žije v Ottawe, pôvodom je zo Slovenska. Jeho výskum zahŕňa integrovanú optiku a fotoniku, špeciálne kremíkovú fotoniku a nanofotonické štruktúry a zariadenia. Pôsobí ako vedúci vedecký pracovník v Národnej výskumnej rade Kanady (National  Research  Council – NRC), je hosťujúcim profesorom na Žilinskej univerzite v Žiline a na univerzitách v Španielsku. Pred pôsobením v Národnej výskumnej rade Kanady viedol Laboratórium vesmírnej inštrumentačnej techniky v Národnom inštitúte pre vesmírne technológie na španielskom Ministerstve obrany. Riadil tam niekoľko vedeckovýskumných a obranných projektov a pracoval na výskume v oblasti satelitnej optiky, optických materiálov a holografických prvkov. Pavel Cheben bol jeden z kľúčových vedcov, ktorí naštartovali telekomunikačný podnik Optenia Inc.

Prezident republiky udelil Ing. Márii Omastovej, DrSc., Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti chémie polymérov. 

Prezident Andrej Kiska a Mária Omastová

Prezident Andrej Kiska a Mária Omastová

Ing. Mária Omastová, DrSc., je uznávaná chemička a odborníčka na polymérne materiály, doktorka vied v odbore Makromolekulová chémia. Od roku 1995 pracuje v Ústave polymérov SAV, kde je vedúcou vedeckou pracovníčkou a vedúcou Oddelenia kompozitných materiálov. Od roku 2015 je členkou Predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venuje aplikáciám nanotechnológií a nanomateriálov, ktoré zahŕňajú prípravu a modifikáciu častíc vodivých polymérov, nanočastíc na báze uhlíka a ich kombináciami s inými nanočasticami alebo s inými polymérmi, organickými alebo anorganickými substrátmi, s cieľom vytvoriť nové druhy materiálov pre aplikácie v rôznych zariadeniach. Za rok 2016 získala ocenenie Vedkyňa roka SR.

Prezident republiky udelil prof. Ing. Mariánovi Valkovi, PhD., Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti fyzikálnej chémie.

Prezident Andrej Kiska a Marián Valko

Prezident Andrej Kiska a prof. Marián Valko

Prof. Ing. Marián Valko, PhD., je odborníkom v oblasti fyzikálna chémia a molekulová spektroskopia. Pôsobí v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V medzinárodnom kontexte svojou vedeckou aktivitou výrazne prispel k objasneniu úlohy voľných radikálov v biosystémoch, kde pojednáva o interakciách kovov s biomolekulami a úlohe redoxne aktívnych kovov pri tvorbe voľných radikálov. Jeho výskumná skupina aplikuje mnohé fyzikálne techniky, ako sú napr. magnetické rezonančné spektroskopie, molekulové spektroskopické techniky a iné experimentálne techniky. V spolupráci s biologickými pracoviskami doma a v zahraničí skúmajú protektívny účinok týchto látok na bunky. V roku 2016 získal Cenu za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky.

Prezident republiky udelil JUDr. Kataríne Zavackej, CSc., Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj v oblasti právnych vied.

Prezident Andrej Kiska a Katarína Zavacká

Prezident Andrej Kiska a Katarína Zavacká

JUDr. Katarína Zavacká, CSc., je samostatnou vedeckou pracovníčkou v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Oblasťami jej vedeckého záujmu sú dejiny štátu a práva v 20. storočí, procesy transformácie právnych systémov a vývoja občianskych práv a slobôd. Venuje sa historicko-právnej analýze procesov budovania a likvidácie demokratických právnych systémov. Je autorkou monografií Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 a Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944, spoluautorkou prvej slovenskej učebnice občianskej výchovy po roku 1989. Na svojom konte má množstvo vedeckých štúdií. 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a fotogaléria: www.prezident.sk

Zoznam vyznamenaných osobností 8. 1. 2019

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky