Značka: Kamila Urban

VIDEO: Vplyv emócií a motivácie na učenie

Nestihli ste prednášku výskumníčky Kamily Urban o rôznych prístupoch k získavaniu vedomostí? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH
27Sep
Vedecká cukráreň: Vplyv emócií a motivácie na učenie
CVTI SR, Prednáška | Bratislava

Vplyv emócií a motivácie na učenie

Anotácia Na prednáške sa oboznámime s tým, čo sú akademické ciele, ako si ich stanoviť, aby bolo učenie efektívne, a...

Banner k septembrovej cukrárni ilustruje fotografia dievčaťa s knihou na hlave. Zdroj: CVTI SR

Bratislavská Vedecká cukráreň pri príležitosti Európskej noci výskumníkov 2022

Psychologička Kamila Urban v nej priblíži vplyv emócií a motivácie na učenie.

| VEDA NA DOSAH