Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bratislavská Vedecká cukráreň pri príležitosti Európskej noci výskumníkov 2022

VEDA NA DOSAH

Psychologička Kamila Urban v nej priblíži vplyv emócií a motivácie na učenie.

Banner k septembrovej cukrárni ilustruje fotografia dievčaťa s knihou na hlave. Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

Počas prednášky psychologičky Kamily Urban sa môžete oboznámiť s tým, čo sú akademické ciele, ako si ich stanoviť, aby bolo učenie efektívne, a aké stratégie učenia využívať na ich dosiahnutie. Prednášajúca sa zameria aj na to, ako výber stratégie súvisí s cieľom. Dozviete sa, či je potrebné učebnej látke porozumieť alebo si stačí zapamätať dôležité termíny. Okrem toho porozpráva bližšie tiež o motivácii v učení, ako s ňou pracovať a ako zvládnuť akademické povinnosti, keď sme znudení, frustrovaní alebo nahnevaní.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mejlom na vnd@cvtisr.sk do 26. 9. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Septembrová Vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách. Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné podujatia, a to prednášky, vedecké kaviarne, Vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.skwww.vedanadosah.sk.

O prednášajúcej

Mgr. Kamila Urban, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a odbornou asistentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Výskumne sa venuje témam metakognície, autoregulovanému učeniu, jazykovej gramotnosti, tvorivosti a motivácii vo vzdelávaní. Prednáša najmä v oblastiach vývinovej a pedagogickej psychológie. Je členkou viacerých národných výskumných projektov a získala individuálny výskumný grant SAIA a Fulbrightovo štipendium, v rámci ktorého bola v roku 2021 hosťujúcou výskumníčkou na NCSU v Severnej Karolíne v USA.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva i mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky