Značka: Jana Mojžišová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má 70 rokov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF),  bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady 16. 12. 1949 ako Vysoká škola...

| Marta Bartošovičová

Ako nás ohrozujú globálne a klimatické zmeny

Otepľovanie a zmena klímy súvisí s množstvom a rozdelením zrážok na celej planéte, s roztápaním snehu a ľadu, so zvyšovaním priemernej hladiny...

| Marta Bartošovičová

Jana Mojžišová – nominovaná v ankete Slovenka roka 2016

Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  Od skončenia štúdia na Univerzite veterinárskeho...

| VEDA NA DOSAH