Značka: Igor Melicherčík

Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

Starnutie populácie má vážny vplyv na dôchodkový systém. Parametrické zmeny majú len obmedzený vplyv na deficit systému. Na podstatné zníženie...

| Marta Bartošovičová

Video: Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

Starnutie populácie, udržateľnosť a spravodlivosť dôchodkových systémov patria k najčastejším témam ekonomických diskusií. Odborníci sa zhodujú na tom, že spoločnosti vo vyspelých...

| VEDA NA DOSAH

Igor Melicherčík: V súčasnosti je dôchodkový vek na Slovensku jeden z najnižších v Európe

Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD. (1968), vysokoškolský pedagóg, vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje aplikáciám finančnej matematiky v riadení portfólia...

| Marta Bartošovičová