Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

VEDA NA DOSAH

Starnutie populácie, udržateľnosť a spravodlivosť dôchodkových systémov patria k najčastejším témam ekonomických diskusií. Odborníci sa zhodujú na tom, že spoločnosti vo vyspelých krajinách starnú a demografická štruktúra sa dramaticky mení. Práve to bolo jednou z hlavných príčin veľkej reformy dôchodkového systému aj na Slovensku.

K najzásadnejším zmenám, ktoré reforma priniesla, môžeme zaradiť zavedenie sporivého piliera a posilnenie zásluhovosti na základe príspevkov. V posledných rokoch boli v dôchodkovom systéme urobené viaceré parametrické zmeny. Dôležitým atribútom dôchodkového systému je jeho spravodlivosť. Tú možno chápať rôznymi spôsobmi. V súčasnom nastavení je spravodlivosť vyjadrená zásluhovosťou na základe výšky peňažných príspevkov. Je toto však naozaj tá správna miera spravodlivosti?

 

Kto je Igor Melicherčík

Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD. je matematik a uznávaný odborník vo finančnej matematike. Pôsobí na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, informatiky a fyziky UK v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venuje aplikáciám finančnej matematiky v riadení portfólia a v dôchodkových systémoch.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky