Značka: dáta

Naši vedci hľadajú nové bezpečnostné šifry pod vlajkou NATO

Vývoj nových bezpečnostných šifier v rámci kryptografie je momentálne svetovou výzvou. Z dôvodu čoraz častejších útokov hackerov patrí ochrana citlivých dát medzi...

| VEDA NA DOSAH

EÚ je za efektívnejšie odstraňovanie nezákonného internetového obsahu

Komisia vo svojom oznámení zo septembra 2017 týkajúcom sa boja proti nezákonnému internetovému obsahu prisľúbila, že bude monitorovať pokrok v...

| VEDA NA DOSAH

Slovenskí informatici pomáhajú lepšie využiť obnoviteľné zdroje energie

Výskumníci z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) riešia možnosti použitia umelej inteligencie tak, aby sa...

| VEDA NA DOSAH

Študenti STU v Bratislave riešia v boji proti korupcii projekt Otvorené zmluvy

Podporiť hľadanie prepojení v registroch verejných dát a tiež vyhľadávanie a analýzu podozrivých dát sa snaží projekt Otvorené zmluvy: Budovanie prepojení vo verejných...

| VEDA NA DOSAH

Importér verejných datasetov

Vytvoriť webový nástroj, ktorý aj netechnicky zdatnému používateľovi umožní jednoduchý import datasetu určeného na zverejnenie na data.gov.sk. Taký je cieľ...

| VEDA NA DOSAH

Ako zabrániť úniku citlivých informácií firmy?

Firmy trpia na incidenty tretích strán, bezpečnosť dodávateľov však neriešia. Podľa aktuálneho prieskumu Kaspersky Lab až 47 % podnikov utrpela...

| VEDA NA DOSAH
15Nov
Workshop | Bratislava

workshop|MicroPython&elektornika vo Fablabe (2017-11)

MicroPython&elektornika: WiFi, IoT a domáca automatizácia 15. 11. 2017 v čase od 17:30 do 19:30 Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841...

Herbár Botanického ústavu rozšírili

Vedeckú zbierku rastlinných organizmov – takzvaný herbár, ktorú spravuje a zveľaďuje Botanický ústav SAV, sa podarilo rozšíriť. Pribudli ďalšie akvizície...

| VEDA NA DOSAH

Zapojte sa do súťaže Engineering Academic Challenge

Jedna z najväčších svetových kolekcií referenčných a faktografických údajov a dát pre technické, inžinierske a prírodovedecké potreby. Má výkonný vyhľadávací...

| VEDA NA DOSAH

Žilinskí študenti môžu využívať inteligentnú lavičku

Tento akademický rok je výnimočným pre novo zrekonštruovanú Univerzitnú knižnicu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa do svojich služieb rozhodla zakomponovať...

| VEDA NA DOSAH