Značka: dáta

Ako ochrániť svoj mobil pomocou rozdielov v správaní sa

Chýbajúce prostredie na získavanie dát a efektívnejšie experimentovanie s týmito dátami, ako aj relatívne vysokú chybovosť autentifikácie používateľa vníma Ing....

| VEDA NA DOSAH

Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale

ExaScale dátové služby majú za úlohu urýchliť inovácie a maximalizovať benefity vznikajúcich dátových riešení. Cestu k nim má pripraviť projekt Poskytovanie výpočtových...

| VEDA NA DOSAH

10 zlatých pravidiel pre bezpečný on-line život

Určite by nikto nenechal svoj dom otvorený alebo by nenechal svoje kľúče od auta alebo mobil len tak povaľovať sa...

| VEDA NA DOSAH

Rádiové a fotonické komunikačné systémy pre podporu budúcich IT riešení

Rádiové a fotonické komunikačné systémy pre podporu budúcich IT riešení sú témou, ktorú poslucháčom počas tohoročného podujatia Extrapolácie priblížili Milan...

| VEDA NA DOSAH
11Nov
Konferencia | Vysoké Tatry

registrácia|konferencia|Konferencia NP IT AKADÉMIA pre učiteľov základných škôl (2018)

O inovácii výučby predmetov na základnej škole Informatika 1.stupeň, Informatika 2.stupeň, Matematika, Fyzika, Biológia, Chémia, Geografia sa bude diskutovať na...

Budovanie GRID farmy

Systém prepojených počítačov s operačným systémom Linux – Linux cluster a neskôr aj prvú celoslovenskú počítačovú farmu sa ako prvému...

| VEDA NA DOSAH

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť spracovania dát

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť spracovania dát bola téma, ktorú počas tohoročného podujatia Extrapolácie prezentoval doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., Univerzitný...

| VEDA NA DOSAH

Dvadsať miliónov voľne dostupných vedeckých článkov

Vedecká komunita nevyhnutne potrebuje prístup k relevantným elektronickým zdrojom. Prístup k takýmto zdrojom poskytujú špecializované spoločnosti za nemalú úplatu. V...

| VEDA NA DOSAH

Študent Žilinskej univerzity v Žiline je na stáži v CERN-e

Študent Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline Róbert Vašek je v súčasnosti na stáži v CERN-e, kde sa venuje...

| VEDA NA DOSAH

Behametrics: Behaviorálna biometria na mobilných zariadeniach

Spracovanie a vyhodnotenie získaných behaviorálnych charakteristík z mobilných zariadení rieši projekt Behametrics. Hlavným cieľom realizačného tímu je vytvorenie aplikácie schopnej...

| VEDA NA DOSAH