Značka: Branislav Zacharides

Aktivity zamerané na zvýšenie záujmu žiakov o štúdium v oblasti dopravy

Doprava je dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie, v ktorom je veľký dopyt po pracovných silách. Štúdium na stredných odborných školách v oblasti...

| Marta Bartošovičová

Aj fyzika môže byť zážitkom

O tom, že aj fyzika môže byť zážitkom, sa čoraz častejšie presviedčajú žiaci najvyšších ročníkov základných škôl a študenti začínajúcich ročníkov...

| Marta Bartošovičová