Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj fyzika môže byť zážitkom

Marta Bartošovičová

Fyzikálne experimenty vo Vedeckej cukrárni v Liptovskom Mikuláši

O tom, že aj fyzika môže byť zážitkom, sa čoraz častejšie presviedčajú žiaci najvyšších ročníkov základných škôl a študenti začínajúcich ročníkov stredných škôl, ktorí majú možnosť navštíviť Vedeckú cukráreň. Ide o stretnutia žiakov a študentov s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Ako v každej cukrárni, aj v tej vedeckej sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a cukrovinkách.

Po Bratislavskej vedeckej cukrárni konajú sa stretnutia žiakov a študentov s vedcami aj v ďalších mestách Slovenska. Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline a Gymnáziom Viliama Paulínyho-Tótha v Martine, organizujú vedecké cukrárne v Žilinskom kraji. V priebehu októbra 2016 sa uskutočnia v piatich historických regiónoch – na Liptove, Orave, Turci, Hornom Považí a Kysuciach.

Cieľom Vedeckej cukrárne je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku a o štúdium technicky zameraných odborov. Jej spestrením je premietanie krátkych popularizačných filmov o vede a technike a mobilné laboratórium fyziky, teda hodina plná experimentov, ktoré budú modelovať fyzikálne javy vyskytujúce sa v prírode, ale aj bežne používané napríklad  v športe, v domácnosti alebo pri loptových hrách.

Vedecká cukráreň v Liptovskom Mikuláši

Mgr. Branislav ZacharidesRiaditeľ Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o., Mgr. Branislav Zacharides k Vedeckej cukrárni uviedol:  „Ide o to, aby sme čo najpútavejšou a najatraktívnejšou formou dokázali odovzdať žiakom končiacich ročníkov základných škôl informácie o tom, aká veda sa robí aj v ich meste a trochu ich motivovať k tomu, aby pri rozhodovaní sa o voľbe budúceho štúdia zobrali do úvahy čo najširšie spektrum možností aj vo vzťahu k možnému štúdiu technických odborných predmetov.“

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., z Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha v Martine, zdôraznil, že robí zážitkovú fyziku. Napríklad na experimentoch nepoužil takmer žiadne komplikované pomôcky, ale iba odpadkový kôš, starý gramofón, plastové poháriky atď. Dodal, že ide o fyziku, ktorú môže žiak preniesť domov a tam ju ukázať, čo je viac ako sa o nej iba rozprávať.

Pozvánka do Vedeckej cukrárne v Martine

Podľa vyjadrenia Mgr. Branislava Zacharidesa, doterajšie ohlasy na už uskutočnené vedecké cukrárne – v Liptovskom Mikuláši, Kysuckom Novom Meste a v Žiline – sú iba pozitívne.

Hosťom Vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční 27. 10. 2016 v kine Moskva v Martine, bude Dr. Ing. Juraj Makarovič, MTD., vedecký a pedagogický pracovník Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Vedecké cukrárne organizuje Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu Vzdelávanie pre inovačný rozvoj regiónov. Realizované sú s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.

Informácie o ďalších aktivitách na podporu vedy a inovácií Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja sa dozviete na webovej stránke RA ZSK www.razsk.sk

Ak vás zaujíma, aká bola atmosféra vo Vedeckej cukrárni v Liptovskom Mikuláši 13. 10. 2016,  pozrite si video.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová,  NCP VaT pri CVTI SR

Autor videa: Úrad ŽSK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky