Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Svet zmietajú krízy – čo nás čaká v budúcnosti?

VEDA NA DOSAH

Mgr. Alexander Ač, Ph.D. získal titul Ph.D. na Juhočeskej Univerzite v Českých Budějoviciach v odbore aplikovaná ekológia. V súčasnosti pracuje v Centre výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne, kde sa zaoberá základným výskumom v oblasti využitia fluorescencie chlorofylu a jej prepojenia na uhlíkový cyklus a možnosti aplikácie pre satelitný prieskum Zeme. Ďalšou oblasťou jeho záujmu je využitie rýchlo rastúcich drevín pre využitie v energetike a zníženie závislosti od spotreby fosílnych palív. Autor absolvoval niekoľko zahraničných stáží okrem iného na univerzitách vo Wageningene, Antverpách či vo Freiburgu. Okrem vedeckých publikácií v týchto odboroch je spoluautorom vysokoškolských skrípt v oblasti environmentálnej výchovy a autorom kapitoly v knihe o globálnom vzdelávaní.

Svet sa nachádza v geologickom období antropocénu. Ten je charakterizovaný exponenciálnym rastom počtu ľudí, ako aj exponenciálnym rastom ich spotreby energie a ďalších zdrojov. Vytvorili sme najzložitejšiu a najviac prepojenú globalizovanú kultúru v histórii našej planéty. V tom istom čase sme svedkami rastúceho vyčerpávania niektorých fosílnych zdrojov, pri-čom nie je jednoduché nájsť ich postačujúcu náhradu. S používaním fosílnych palív je zároveň spojený závažný problém klimatickej zmeny, ktorý prináša narušovanie stabilných vlastností globálnej atmosféry. Do tretice, tieto dva javy sú úzko prepojené so súčasným fungovaním nášho ekonomického a finančného systému, ktorých nevyslovený predpoklad spočíva v pokračovaní exponenciálneho rastu spotreby a ľahkej nahraditeľnosti zdrojov. Spoliehame sa tiež na neobmedzenú schopnosť ľudskej tvorivosti a technologických riešení ekologických problémov, ktoré priniesli predošlé technológie. To však iba odsúva skutočné riešenia do budúcnosti. Súbeh ekologickej, energetickej a ekonomickej krízy vytvára stav, keby bude nevyhnutné sa pripraviť na inú budúcnosť, než na akú sme boli doteraz zvyknutí.

 

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky