Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Z viacerých miest na Zemi uniká metán. Ako situáciu vníma vedec?

Lenka Dudlák Sidorová

Pred niekoľkými týždňami médiá informovali o tom, že na Antarktíde začal unikať metán, ktorý bol doteraz „uväznený“ v zamrznutej zemi.

noimg

akýchto miest je na Zemi viacero. Metán je až 20-krát škodlivejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý a jeho masívne uvoľnenie v budúcnosti môže znamenať katastrofu.

Klimatická zmena je hlavnou témou už dlhší čas, no poznatky a postoje vedcov sa stále vyvíjajú. Poisťovne v USA vyplácajú najviac peňazí poľnohospodárom, ktorí zápasia so zhoršujúcimi sa klimatickými podmienkami a inváznymi rastlinami.

Aj takto vyzerá predzvesť toho, čo nás čaká, keď ako ľudstvo nie sme ochotní žiť šetrnejšie.

 

Kde všade sa uvoľňuje metán? Dá sa klimatická zmena zvrátiť? Dokázali by sme sa prispôsobiť iným podmienkam? Ako by sa zmenilo Slovensko po ohriatí atmosféry o 2 až 4 stupne Celzia? Je to s topením ľadovcov také dramatické?

Na tieto a ďalšie otázky nám odpovedal klimatológ doktor Pavol Nejedlík.

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. sa zaoberá regionálnou klímou vrátane klimatických zmien a ich dôsledkov pre rôzne sektory. Dlhodobo pracoval v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Niekoľko rokov pôsobil v Európskej komisii na programe COST – v doméne meteorológia. V súčasnosti pracuje v Ústave vied o Zemi na Slovenskej akadémii vied v odbore geofyziky. Venuje sa možnostiam diaľkovej detekcie hydrometeorov v atmosfére na lokálnej úrovni.

 

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby Spotify, Apple Podcasts a ďalšie.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.