Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Oslavy 20. výročia lesnej pedagogiky vrcholia medzinárodnou konferenciou

VEDA NA DOSAH

Počas konferencie bude do života uvedená odborná publikácia Encyklopédia hier lesnej pedagogiky, ktorá od A po Z popisuje jej zážitkové hry.

Chlapec a veverička. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Medzinárodnú konferenciu 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku pripravilo Národné lesnícke centrum (NLC).

Vyvrcholením osláv okrúhleho jubilea bude medzinárodná konferencia s názvom 20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU. Pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa bude konať v dňoch 23. a 24. septembra 2021 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene a v Lesníckom arboréte Kysihýbel pri Banskej Štiavnici.

Medzinárodná konferencia reflektuje významné medzníky lesnej pedagogiky ako aj 20-ročné skúsenosti lesníkov v environmentálnom vzdelávaní. Prezentuje témy lesnej pedagogiky, environmentálnej gramotnosti a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

Pozvanie na konferenciu prijal Dirk Schmechel, predseda Forest Communication Network – Subgroup Forestpedagogy (Sieť lesníckych komunikátorov – podskupina lesná pedagogika), ktorá je organizačnou súčasťou Food and Agriculture Organisation pri Organizácii spojených národov (OSN).

Ďalšími hosťami sú lesní pedagógovia z Rakúska, Českej republiky, Slovenska, ako aj pedagógovia z materských, základných a stredných škôl.

NLC rozdelí 20 ocenení

Najdôležitejšou súčasťou lesnej pedagogiky sú lesní pedagógovia, ich osobné zanietenie pre túto prácu, ako aj jednotlivé lesnícke inštitúcie, ktoré svojimi aktivitami prispievajú k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť. Preto sa Národné lesnícke centrum ako koordinátor lesnej pedagogiky na Slovensku rozhodlo pri príležitosti osláv 20. výročia lesnej pedagogiky na Slovensku počas konferencie udeliť celkovo 20 ocenení jednotlivcom a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj lesnej pedagogiky na Slovensku. Počas konferencie bude do života uvedená odborná publikácia Encyklopédia hier lesnej pedagogiky, ktorá od A po Z popisuje zážitkové hry lesnej pedagogiky.

Pôtik v jesennom lese. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Druhý deň konferencie je zameraný na exkurziu a zážitkové sprevádzanie s aktivitami lesnej pedagogiky v Lesníckom arboréte Kysihýbel pri Banskej Štiavnici. Ide o prírodný objekt v správe Národného lesníckeho centra, v ktorom sa spája lesníctvo s vedou i kultúrou. Objekt slúži aj na účely vzdelávania v prírode a osvetovú činnosť.

Slovensko má 385 lesných pedagógov

Lesná pedagogika sa na Slovensku realizuje od roku 2001 ako súčasť environmentálnej výchovy a jej aktivitami lesníci komunikujú s verejnosťou, pozitívne prezentujú lesné hospodárstvo i prácu lesníka. Na Slovensku koordinuje lesnú pedagogiku Národné lesnícke centrum, ktoré realizuje pre lesníkov vzdelávací program lesná pedagogika.

Počas 20 rokov bolo na Slovensku vyškolených 385 certifikovaných lesných pedagógov, vznikla koncepcia lesnej pedagogiky, ochranná známka, webový portál – pozri nasledujúci link: http://www.lesnapedagogika.sk/portal/.

V roku 2007 sa Slovensko stalo aktívnym členom Európskej siete lesných pedagógov i členom podskupiny lesná pedagogika pri Sieti lesníckych komunikátorov.

Zdroj: TS Národného lesníckeho centra
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky