Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodný deň lesov 2021 znamená začiatok dekády obnovy ekosystémov

VEDA NA DOSAH

Národné lesnícke centrum vo Zvolene pripravilo kampaň s názvom Obnova lesov – cesta k ozdraveniu a blahobytu.

Mláďa ďatla v dutine stromu. Zdroj: iStockphoto.com

Na ilustračnom obrázku je mláďa ďatľa veľkého v dutine stromu. Zdroj: iStockphoto.com

V roku 2012 vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) 21. marec za Medzinárodný deň lesov. Tento deň oslavuje lesy šírením informácií o ich význame, dôležitosti ochrany a udržateľnom rozvoji všetkých druhov lesov pre súčasné aj budúce generácie. OSN v súvislosti s lesmi každý rok prináša novú aktuálnu tému a vyzýva verejnosť, aby zintenzívnila aktivity zacielené na pomoc zachovania zdravých lesov.

Cieľom tohtoročnej kampane OSN pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov je zvýšiť povedomie o prepojení lesov s biodiverzitou. V lesoch žije viac ako 80 percent všetkých suchozemských druhov. Zároveň poskytujú dôležité ekosystémové služby, ktoré ovplyvňujú globálne podnebie, modely zrážok a povodia. Téma lesov a biodiverzity má osobitný význam pre širší globálny cieľ, a to trvalo udržateľný rozvoj.

Vedomosti o lesoch pre rôzne cieľové skupiny

V tomto čase sa zintenzívňujú aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o lesoch, ich ochrane a trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch. Naliehavosť tejto témy sa zvýšila v súčasnom neľahkom období celej našej planéty.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene (NLC – ÚLPV Zvolen), ktoré sa každoročne pripája k tejto výzve, v období od 15. do 22. marca 2021 uskutoční aktivity zamerané na rozšírenie vedomosti o lesoch pre rôzne cieľové skupiny.

Pre školopovinné deti si lesní pedagógovia pripravili program v online prostredí formou prezentácie na tému tohtoročného Medzinárodného dňa lesov Obnova lesa – cesta k ozdraveniu a blahobytu. Vhodnou formou priblížia aktuálne otázky súvisiace so zdravím, zdravou stravou, s revitalizáciou zničenej pôdy a nevyhnutnosťou obnovy lesov. Priestor bude na otázky, detské zážitky a skúsenosti z lesného prostredia.

Kvíz o stromoch aj zaujímavé ceny

Príspevky k posolstvám Medzinárodného dňa lesov budú pribúdať na stránke https://www.facebook.com/lesnapedagogika. Pre záujemcov je pripravený kvíz o stromoch a nebudú chýbať ani zaujímavé ceny.

Rok 2021 je rokom začiatku novej dekády obnovy ekosystémov. Jej cieľom je zabrániť, zastaviť a zvrátiť degradáciu ekosystémov na každom kontinente a v každom oceáne. Medzinárodný deň lesov je príležitosťou začať napĺňať tento cieľ. Veríme, že si nájde svojich adresátov.

Zdroj: Tlačová správa NLC – ÚLPV Zvolen
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky