Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Od Nového roka budeme zálohovať PET fľaše a plechovky

VEDA NA DOSAH

Za každú PET fľašu a plechovku si priplatíme 15 centov, ale keď ju vrátime do obchodu, dostaneme ich späť.

Výhonok rastúci z PET fľaše. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by malo výrazne znížiť množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov a pomôcť životnému prostrediu. Je to jediný účinný spôsob, ako dosiahnuť vysokú mieru triedenia nápojových obalov. Podľa skúseností zo zahraničia by mal podiel recyklácie týchto obalov presiahnuť 90 percent.

Len na Slovensku sa ročne predá približne miliarda plastových fliaš. Je preto dôležité, aby nekončili v prírode, ale boli vhodne spracované.

Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR) sa podarilo pretaviť do novely zákona podmienky o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Poslanci Národnej rady SR ho schválili 9. decembra 2021. Predpokladá sa, že už na budúci rok dosiahne návratnosť PET fliaš a plechoviek 60 percent.

Envirorezort zvýšil ciele

Ministerstvo životného prostredia pritom navýšilo svoje pôvodné ciele z plánovanej 77-percentnej návratnosti PET fliaš a plechoviek v roku 2023 na 80-percentnú. V roku 2024 by na Slovensku mala dosiahnuť návratnosť úroveň 85 percent. Slovensko sa zároveň zaväzuje, že cieľ 90-percentnej návratnosti dosiahne už v roku 2025.

Zákon pôvodne stanovoval, že prostredníctvom systému zálohovania sa do konca roku 2022 vráti najmenej 60 percent celkovej hmotnosti obalov, uvedených v roku 2022 na trh. V roku 2023 mala návratnosť vzrásť na 77 percent a od roku 2027 mala dosahovať úroveň minimálne 90 percent.

Plechovky mali určené nižšie ciele ako PET fľaše. Po novom však budú ciele pre návratnosť pre oba druhy obalov jednotné. Zmení sa aj výška pokuty v prípade nedodržania cieľov návratnosti do zálohového systému. Jej výpočet sa po novom stanoví tak, aby pre správcu zálohového systému bola viac citeľná a správca ju neuhrádzal zo sumy nevyplatených záloh.

Kto bude kontrolovať správcu zálohového systému

Novela dopĺňa kontrolné právomoci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) voči správcovi zálohového systému. Ten bude povinný na mesačnej báze zverejňovať výkaz platieb v rozsahu stanovenom ministerstvom. Zároveň bude povinný každých šesť mesiacov v termínoch do 31. júla a do 31. januára MŽP SR zaslať správu o svojej činnosti za kalendárny polrok. Správa bude obsahovať prehľad o stave zálohového systému, údaje o stave plnenia cieľov návratnosti či definovanie potenciálnych problémov pri plnení cieľov. Jednou z kľúčových právomocí envirorezortu bude menovanie troch zástupcov štátu do dozornej rady správcu zálohového systému. Príslušný člen dozornej rady sa bude môcť podieľať na kontrole účtovníctva správcu a komunikovať s MŽP SR.

Grafické znázornenie zálohovania PET fliaš a plechoviek - od nákupu po ich vrátenie. Zdroj: MŽP SR

Zdroj: MŽP SR

Ako zákon zasahuje výrobcov nápojových obalov

Výrobcovia nápojových obalov budú musieť na požiadanie distribútora preukázať splnenie si povinnosti registrácie u správcu zálohového systému. Zákon ukladá obidvom týmto subjektom zákaz umiestňovať na trh alebo na pulty predajní nápojové obaly, ktoré neboli registrované u správcu. Týmto opatrením sa predchádza vstupu na trh tých nápojových obalov, ktoré nie sú pokryté zálohovým systémom.

  • PET fľaše a plechovky pre vrátenie do zálohového systému budú označené symbolom Z, textom ZÁLOHOVANÉ a čitateľným EAN kódom. Neoznačené (napríklad dovezené zo zahraničia) patria do žltého kontajnera.
  • Pred vrátením treba PET fľaše a plechovky opláchnuť a nesmiete ich zdeformovať.
  • V zbernom automate, prípadne pri pokladnici dostanete za kus 15 centov.
  • Povinnosť zberu je vyhradená iba obchodom s plochou nad 300 m2, menšie obchody sa doň môžu zapojiť dobrovoľne.
  • Vrátené zálohované obaly pôjdu do triediaceho centra, kde sa budú recyklovať na nové obaly.

Podrobnejšie informácie nájdete na portáli Ministerstva životného prostredia SR (TU).

Zdroj: Tlačová správa MŽP SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky