Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako by ste riešili problém, ktorý predstavujú plasty?

VEDA NA DOSAH

Infografika: Cirkulácia plastov (Zdroj:http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/plastic_waste_factsheet.pdf)

Väčšina Slovákov súhlasí s opatreniami na zníženie množstva plastového odpadu. 86 % Slovákov vyjadrilo znepokojenie v súvislosti s vplyvmi plastov na životné prostredie, pričom 81 % má obavy týkajúce sa ich zdravotných vplyvov. Občania teda majú záujem riešiť otázku súvisiacu s plastmi, ale čo by sa podľa nich malo urobiť?

Infografika: Európa produkuje 25 miliónov ton plastového odpadu

92 % zastáva názor, že pri navrhovaní   výrobkov by sa malo prihliadať na uľahčenie ich recyklácie

91 % zastáva názor, že by sa priemyselná obec a maloobchodníci mali usilovať o zníženie počtu plastových obalov

92 % zastáva názor, že by miestne orgány mali zvýšiť počet a zlepšiť kvalitu zariadení na zber plastového odpadu

91 % zastáva názor, že by ľudia mali byť poučení o tom, ako majú znížiť objem svojho plastového odpadu

70 % zastáva názor, že by spotrebitelia mali za jednorazové plastové výrobky, ako napríklad plastové príbory, platiť viac

                                                                                                        (Zdroj: Eurobarometer)

Väčšina surovín na výrobu plastov pochádza z fosílnych zdrojov. Ak sa bude pokračovať v súčasných trendoch, do roku 2050 by výroba plastov mohla predstavovať 20 % spotreby ropy a 15 % emisií skleníkových plynov – plastových výrobkov by teda mohlo byť viac ako rýb v mori. (Zdroj: PlasticsEurope)

Infografika: Európa vyrába obrovské množstvo plastov

Ako prenikajú plasty do životného prostredia

Plasty sú veľmi trvácne, a tak sa v prírode hromadia, čím poškodzujú ekosystémy, od ktorých závisíme. V oceánoch sa rozkladajú na drobné čiastočky, ktoré sa dostávajú do potravinového reťazca. Mikroplasty konzumuje planktón, ktorým sa živia ryby a tie zase jeme my.

Mnohé z týchto predmetov slúžia ako obaly na potraviny a nápoje. Väčšina z nich bola navrhnutá len na jedno použitie („jednorazové plastové výrobky“). Ide o plytvanie cennými zdrojmi.

Infografika: 10 predmetov obsahujúcich plasty, ktoré možno najčastejšie nájsť na európskych plážach

Prehodnotenie používania plastov

Nastal čas na zmenu spôsobu ich navrhovania, výroby, používania, ako aj zneškodňovania. Objavme nové možnosti plastov!

EÚ disponuje novou stratégiou, ktorá sa zaoberá celým životným cyklom plastov. Jej cieľom je
1. Zvýšiť ich trvácnosť
2. Uľahčiť ich opätovné používanie a recykláciu
3. Uľahčiť ich zber

Do roku 2030 by mali byť všetky plastové obaly uvádzané na trh EÚ opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. Vďaka tomu, ako aj zníženiu uhlíkovej stopy spôsobenej plastovým priemyslom dôjde k poklesu objemu plastového odpadu a morského znečistenia a spomaleniu produkcie mikroplastového odpadu.

Slovensko v porovnaní s EÚ

Infografika: Slovensko a EÚ (porovnanie)

Čo podnikáte v súvislosti s plastom?

Infografika: Čo podnikáte s plastom

Nová stratégia EÚ dáva základy novej plastovej ekonomike, kde výroba plastov a plastových výrobkov plne rešpektujú opätovné použitie, opravy a recyklácie, ako aj udržateľnejšie materiály. Toto prinesie väčšiu pridanú hodnotu a prosperitu v Európe a podporí inovácie. Prináša to rast a pracovné miesta do Európy a Európa tak pomáha znižovať emisie skleníkových plynov  a závislosť od dovezených fosílnych palív.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

brožúrka: Zmena využívania plastov

brožúrka: A European Strategy for Plastics in a Circular Economy

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky