Značka: Medzinárodný deň lesov

Medzinárodný deň lesov 2021 znamená začiatok dekády obnovy ekosystémov

Národné lesnícke centrum vo Zvolene pripravilo kampaň s názvom Obnova lesov – cesta k ozdraveniu a blahobytu.

| VEDA NA DOSAH