Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt Voda pre našu budúcnosť: v školách vybudovali jazierka, mokrade i zelené strechy

VEDA NA DOSAH

Do tretieho ročníka inovatívneho vzdelávania sa zapojí ďalšia tisícka detí.

ZŠ Pribinova Zlaté Moravce. Zdroj: Zelená škola

Už po tretí raz sa slovenskí školáci a škôlkari zapoja do inovatívneho zážitkového vzdelávania v rámci projektu „Voda pre našu budúcnosť“. Doposiaľ sa aktivít spojených s témou vody, sucha a klimatickej zmeny zúčastnilo 3 500 žiakov, ktorí na svojich školských dvoroch vybudovali praktické vodné prvky a zaviedli mnohé adaptačné opatrenia.

Sucho zasiahlo viac ako polovicu Slovenska

Sucho na Slovensku už bohužiaľ nie je ničím nezvyčajným. Každoročne to potvrdzuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a nebolo tomu inak ani v roku 2023. Sucho vrcholilo v druhej polovici júna, kedy extrémne sucho zasahovalo 1,7 % územia a celkovo bolo suchom rôznej intenzity zasiahnutých až 60 % územia.

Preto je nesmierne dôležité uvedomiť si, že svojou aktivitou môže životnému prostrediu pomôcť každý z nás. Tomu sa venuje aj Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v rámci svojho rokmi overeného programu Zelená škola. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.

Bilancia 2. ročníka projektu Voda pre našu budúcnosť. Zdroj: archív Zelená škola

Bilancia 2. ročníka projektu Voda pre našu budúcnosť. Zdroj: archív Zelená škola

Prepojenie teórie s praxou

Už tretí rok pokračuje projekt Voda pre našu budúcnosť, ktorý prepája na školách výučbu s témou vody, sucha a klimatickej zmeny s praktickými opatreniami realizovanými v školskej záhrade.

Veľmi sa nám osvedčilo prepojenie teórie s praxou. Realizáciou opatrení, ktoré môžu zmierňovať dopady klimatickej zmeny, sa žiaci a žiačky aktívne učia nielen vedomosti, ale aj potrebné zručnosti. Nadšenie z projektu sa prenieslo aj mimo škôl. Adaptačné opatrenia realizované na školách zaujali širšiu verejnosť, ktorá sa tak môže inšpirovať pri ich budovaní v mestách či obciach na Slovensku,“ hovorí lektorka Mária Sendecká z CEEV Živica.

Výsledky prinášajú ovocie

Výsledky druhého ročníka projektu sú pôsobivé. Do vodného vzdelávania sa zapojilo 1 500 žiakov zo siedmich škôl naprieč Slovenskom, ktorí strávili dohromady vyše 400 hodín učením sa o vode. Šikovní žiaci dokázali na svojich školských dvoroch vybudovať s pomocou svojich učiteľov až 26 vodných prvkov, medzi nimi dažďové záhrady, zelené strechy, mokrade, jazierko s dažďovou vodou, ale deti zo ZŠ a MŠ Dlhé nad Cirochou sa pustili aj do stavby studne, ktorá zabezpečí vodu počas dlhých období sucha. Školáci zo ZŠ J. Kronera v Martine zase vytvorili dažďový záhon priamo v átriu školy a ten je nielen estetickým prvkom na betónovej ploche, ale aj užitočne zadržiava vodu.

Úspechom detí zo ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach bolo presvedčenie viceprimátora mesta na koncept „kosenia inak“. Ten im dokonca vyčlenil veľkú časť plochy v mestskom parku a školáci tak mali možnosť priamo v teréne sledovať, ako vplýva zmena režimu kosenia na zadržiavanie vody v pôde, ale aj aký to má význam pre hmyz a opeľovače. Školáci svojou dôslednou prácou mysleli nielen na vodu, ale aj na výdavky.

„Vďaka tomu, že akčné tímy na školách robili konkrétne opatrenia a monitoring vody,  ušetrili  vyše 50 000 litrov vody. Naviac, vďaka dôslednému monitoringu spotreby žiaci s učiteľkami odhalili aj poruchy potrubí a zabránili únikom vody,“ dopĺňa M. Sendecká. Vodné prvky oceňujú aj samotné školy. Podľa slov učiteľky zo ZŠ Pribinova, nádoby na zachytávanie dažďovej vody pomôžu znížiť spotrebu pitnej vody pri polievaní zelene a rastlín vysadených v okolí školy. Zelená strecha a vertikálna zeleň na jednej strane pekne skryli nádoby na vodu, na druhej strane bránia prehrievaniu vody v nich.

Počas dvoch ročníkov trvania projektu sa do inovatívneho vzdelávania zapojilo už 15 škôl. Tento rok ich pribudlo ďalších šesť, ktoré už absolvovali marcový vzdelávací kurz v Zaježovej, v apríli worskhopy priamo na školách s plánovaním vodných prvkov a tešia sa na rovesnícke vzdelávanie a zveľadenie svojich školských dvorov a záhrad.

Zdroj: DYNAMIC RELATIONS, Zelená škola

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky