Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) si pripomína 20 rokov lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálneho vzdelávania na Slovensku.

Muž ukazuje deťom nájdenú hubu v lese. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

V roku 2021 uplynie 20 rokov, keď boli v Rakúsku vyškolené prvé dve slovenské lesné pedagogičky. Tento moment sa považuje za štart lesnej pedagogiky na Slovensku a zároveň začiatok cieľavedomej systematickej činnosti lesníkov s deťmi a mládežou.

Od roku 2001, keď sa vôbec prvýkrát na Slovensku začína v lesníckych kruhoch skloňovať spojenie lesná pedagogika až po dnešok, zaznamenal tento koncept vzdelávania výrazný kvalitatívny a kvantitatívny progres. V značnej miere za tým stála úspešná medzinárodná spolupráca, národné projekty, odborné publikácie, zahraničné cesty s výmenou skúseností a odborné semináre pre lesníkov, ktoré postupne etablovali lesnú pedagogiku v odborných lesníckych kruhoch ako relevantný nástroj environmentálneho vzdelávania.

Dnes tvorí lesná pedagogiky pevnú súčasť environmentálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje s lesníkmi v lese. „Sme ako 20–ročná mladina, v ktorej sa zračí perspektíva zdravého stabilného lesa. Lesná pedagogika má svoju ochrannú známku, ponuku vzdelávania sme na základe stupňujúceho sa dopytu rozšírili aj pre pedagogických zamestnancov, ale najviac nás teší záujem škôl, ktoré sa opakovane dožadujú stretnutia s lesnými pedagógmi,“ uviedla Dana Chlpošová, vedúca odboru environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky NLC – ÚLPV vo Zvolene.

Ponúka množstvo podujatí a projektov

Počas 20 rokov existencie sa programy lesnej pedagogiky stali súčasťou množstva podujatí a projektov. Dominantnými s dlhoročnou tradíciou sú Lesnícke dni, Les ukrytý v knihe, Detská lesnícka univerzita, Deň stromu, Detské dni svätého Huberta. Okrem toho sa programy lesnej pedagogiky objavili v rôznych prírodovedných súťažiach, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, Dňa Zeme, apríla – mesiaca lesov a podobne. Posledná štatistika za rok 2019 hovorí o 1 108 aktivitách s celkovým počtom 140 000 účastníkov naprieč celým Slovenskom.

Lesná pedagogika je o ľuďoch, ich osobnom zanietení pre túto prácu, ale aj o partnerstvách jednotlivých lesníckych inštitúcií, ktoré spoločným úsilím počas 20 rokov prispeli k zvyšovaniu povedomia verejnosti o význame lesov.

Pri príležitosti tohto jubilea pripravuje Národné lesnícke centrum sériu podujatí a aktivít, ktorých vyvrcholením bude v závere roku 2021 odborná konferencia 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku. Pravidelné informácie budú uverejňované na stránke http://www.lesnapedagogika.sk/.

Zdroj: TS NLS – ÚLPV Zvolen
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky