Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V roku 2020 štátni lesníci vysadili viac ako 16 miliónov sadeníc drevín

VEDA NA DOSAH

Sadenice pochádzali zo špecializovaného škôlkarského strediska. Lesníci vysadili najviac sadeníc buku.

Les s vtáčej perspektívy. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Minulý rok štátny podnik LESY SR vysadil 16,74 milióna sadeníc. Z nich bolo 7,65 milióna kusov buka, 3,27 milióna kusov smreka, 1,5 milióna kusov borovice, 1,82 milióna kusov duba, 1,14 milióna kusov jedle a 0,65 milióna kusov smrekovca. 

Ďalšie dreviny boli zastúpené v menšom množstve. 

„Týmto sme si naplnili záväzok zvýšenia výsadby o 1 a pol milióna sadeníc. Verím, že takto zvýrazníme úlohu lesa v boji proti klimatickým zmenám,“ zdôraznil v tlačovej správe generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tomáš Čuka.

Lesníci vysádzali najmä v Žilinskom kraji

V jesennom termíne sa vysadilo vyše 4,5 milióna sadeníc, pričom 1,5 milióna bolo s krytou koreňovou sústavou, ostatné sa vysádzali voľnokorenné.

Nové stromy lesníci vysádzali najmä na plochy zasiahnuté náhodnou ťažbou predovšetkým podkôrnikovou kalamitou.

„Viac ako polovicu z nich museli zvládnuť tri najviac kalamitou postihnuté odštepné závody: Žilina, Čadca a Liptovský Hrádok,“ pripomenul Rudolf Bruchánik z odboru usmerňovania lesníckych činností. 

Ruky držiace zeminu so sadenicou rastliny. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Prvenstvo získal buk

Vďaka priaznivému počasiu mohli lesníci v roku 2020 vysádzať dreviny takmer až do zimného obdobia. Na jeseň sa im tak podarilo vysadiť celú paletu drevín. 

Najviac zastúpenou drevinou bol buk. Na zalesňovanie sa vo zvýšenom rozsahu totiž použil krytokorenný sadbový materiál, v ktorom práve buk výrazne dominuje. 

Jeho podiel v jesennej výsadbe dosiahol 55 percent, v celom roku 45 percent. 

„Na kalamitných holinách po ťažbe prevažne ihličnatých porastov je práve buk hlavnou drevinou pre zabezpečenie statickej odolnosti a ekologickej stability zakladaných lesných porastov. Podobnú úlohu spĺňa aj jedľa, jej podiel je však niekoľkonásobne nižší z dôvodu enormného poškodzovania zverou,“ vysvetlil Rudolf Bruchánik. 

Smrek tvoril približne 20 percent z vysádzaných drevín. Lesníci dbali na to, aby ho vysádzali na miestach, ktoré sú pre túto drevinu vhodné. 

Výsadba pomáha obnove plôch

Výsadba 16,5 milióna sadeníc pomohla obnove plochy s rozlohou 4,19 hektára. 

Okrem toho lesníci zaevidovali prirodzenú obnovu na ploche 2,9 hektára. Ide o takmer 41-percentný podiel na celkovej obnove lesa. 

Všetky sadenice, ktoré štátni lesníci vysadili, pochádzali zo špecializovaného Občianskeho združenia (OZ) Semenoles. 

Sadenice sa pestujú v dvanástich škôlkarských strediskách na ploche 185 hektárov. 

V ďalších rokoch počítajú lesníci s nárastom podielu prirodzenej obnovy a poklesom potreby sadeníc. To sa odzrkadľuje aj vo výsadbovom pláne na rok 2021, v ktorom zamýšľajú vysadiť 14,2 miliónov kusov sadeníc. 

Zdroj: LESY SR

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky