Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Farby a očné klamy kameňov

VEDA NA DOSAH

Svetlo je všade tam, kde nie je tma a tma je tam, kde chýba svetlo. Alebo nie?

V skutočnosti je to trocha inak. Ako, to sa dozviete v prednáške Petra Bačíka, mineralóga, ktorý sa zaujíma nielen o „kamene“, ale aj o svetlo a farby. Ak vás zaujíma, čím k vedomostiam o svetle prispel Goethe, alebo chcete poznať odpoveď na otázku, ako farby vznikajú, ste tu správne.

„Farby sú pre nás normálne a je pre nás nepredstaviteľné, že by sme s nimi nemali skúsenosť. Iná vec ale je, či im rozumieme. V prednáške sa pokúsim vysvetliť, čo tie farby vlastne sú. Len dúfam, že to naozaj vysvetlím a že vás ešte viac nepopletiem,“ hovorí v úvode tejto mimoriadne zaujímavej „farebnej“ prednášky odborník.

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD., je docentom Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a vedeckým pracovníkom Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu. Špeciálny záujem má o farby minerálov, procesy ich vzniku, ich analýzu a využitie optickej absorpčnej spektroskopie vo výskume minerálov.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky