Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Ekosystém v ohrození: Ako človek a klimatická zmena menia tvár slovenských riek

VEDA NA DOSAH

Vodné toky a rieky na Slovensku sú charakteristické dynamickým správaním, ktoré sa prejavuje hlavne laterálnym presúvaním koryta a s tým spojenou brehovou eróziou. Miloš Rusnák v prednáške hovorí o tom, ako rôzne zmeny vplývajú na ekosystémy slovenských riek.

Na jednej strane pri tomto dynamickom správaní dochádza k deštrukcii povrchu nivy a erózii sedimentov. Na druhej strane sa ich depozíciou v koryte tvorí nová štruktúra riečnej krajiny, ktorá predstavuje bohatý a krehký ekosystém. V prednáške Milana Rusnáka sme sa dozvedeli, ako nepremyslené zásahy človeka a postupný vplyv globálnej klimatickej zmeny spôsobujú postupné vytrácanie sa dôležitých ekologických funkcií, ktoré tieto ekosystémy majú.

Naše rieky sa do popredia verejnosti dostavajú väčšinou iba v čase ich zvýšeného prietoku, ktorý ohrozuje obydlia a majetok obyvateľov. Pri diskusiách v teréne sa stretávame s otázkami, ktoré sa týkajú predovšetkým ochrany pred povodňami. Niekedy máme pocit, že ľudia si neuvedomujú význam vodných tokov a ich ekosystémové služby.

Skôr prevláda názor, že práve rieky sa musia prispôsobiť aktivitám človeka, musia sa vtesnať do úzkych vybetónovaných korýt a hlavne nespôsobovať škodu. Niekedy si však práve človek môže sám za to, čo mu rieka spôsobuje. Nepoznanie jej správania sa a uvedomovanie si sily rieky iba v momente, keď ju voda naplno ukazuje, vedie k skresleným pohľadom na tieto krajinné entity.

Kto je Miloš Rusnák

Mgr. Miloš Rusnák, PhD. pôsobí ako vedúci oddelenia fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov v Geografickom ústave SAV. Zaoberá sa problematikou fluviálnej geomorfológie, morfologickými zmenami riečnych korýt, brehovou eróziou, ako aj vplyvom človeka a klimatických zmien na ich transformáciu v čase i priestore.

Čo je Vedecká cukráreň?

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky