Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Biologická ochrana rastlín

VEDA NA DOSAH

V dôsledku intenzívnej aplikácie pesticídov v poľnohospodárstve dochádza k akumulácii rezíduí chemických látok v pôde i v plodinách a nakoniec aj v potravinách, čo má nepriaznivý dopad na životné prostredie a ľudské zdravie. Alternatívou k chemickej ochrane rastlín je biologická ochrana, ktorá využíva prirodzený antagonizmus mikroorganizmov v prírode.

Najznámejším fytoprotektívnym biologickým agensom je mikroskopická huba Trichoderma. V prednáške sme hovorili o selekcii aktívnych kmeňov huby, o produkcii inokúl a spôsobe ich použitia pri biologickej ochrane rastlín. Spomenuli sme tiež mechanizmy, akými Trichoderma antagonizuje fytopatogénne huby.

Kto je Vladimír Farkaš

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., biochemik a biotechnológ, je emeritným pracovníkom Chemického ústavu SAV v Bratislave. Počas svojej vedeckej kariéry sa venoval štúdiu tvorby bunkových stien húb, enzýmov degradujúcich rastlinné polysacharidy a zaujímal sa o fyziológiu huby Trichoderma. V roku 1997 mu bol za návrh biotechnologického spôsobu výroby vzácneho cukru celobiózy udelený titul Technológ roka SR.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky