Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Naozaj zaujímavé rastliny nájdete v Botanickej záhrade v Košiciach

VEDA NA DOSAH

astra alpínska

Leto v prírode a v záhradách je časť ročného obdobia, ktorá prináša nezabudnuteľné estetické zážitky. Vytvárané sú vegetáciou a scenériami zákutí a voľných plôch s pestrofarebnými, ale aj nenápadnými a veľmi zaujímavými rastlinami. Zvlášť a o to výraznejšie je vnímanie a poznávanie rôznorodosti rastlinnej ríše v botanickej záhrade. Rôzne typy letničiek, ale aj kvitnúce dreviny či kríky ponúka Botanická záhrada Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ v Košiciach), ktorú vám odporúčame v tomto ročnom období navštíviť, ak sa chcete vydať na potulky za vedou.

Na relatívne malej ploche (30 ha) vo vonkajšej časti a v expozičných skleníkoch tejto záhrady je zhromaždených viac ako 5 000 druhov a kultivarov (taxónov). Prevažnú časť reprezentujú rôzne okrasné taxóny mierneho, tropického a subtropického klimatického pásma, ale aj úžitkové a životným cyklom netradičné rastliny.

Ako sa uvádza v popise košickej Botanickej záhrady, letný kolorit farieb, tvarov a vôni nájdu návštevníci na vonkajšej ploche (Ekologická náučná plocha) v blízkosti expozičných tropických skleníkov. Túto atmosféru vytvárajú letničky rodov aksamietnica (Tagetes ), gazánia (Gazania), plamenník (Celosia), šalvia (Salvia), astrovka (Calistephus), papuľka (Antirrhinum), a iné, dvojročné druhy ako napr. náprstník červený  (Digitalis purpurea ), klinček bradatý (Dianthus barbatus), sedmikráska obyčajná (Bellis perennis) a viacročne byliny (Delphinium x cultorum, Echinacea purpurea, Dicentra spectabilis ) a ďalšie.

Príjemný zážitok umocňujú vodné a močiarne rastliny umiestnené v bazénoch, popri potôčiku a v malých vodných plochách. Patria medzi ne napr.: chránené a ohrozené autochtónne druhy: leknica žltá (Nuphar lutea), lekno biele (Nymphaea alba), rezavka aloovitá (Stratiotes aloides), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), šípovka vodná (Sagittaria sagitifolia), okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus) a rôznofarebné kultivary rodu lekno (Nymphaea). 

Osobitnú expozíciu prestavujú alpinária (skalky), prostredníctvom ktorých sa návštevníci môžu zoznámiť s rastlinami extrémnych stanovíšť na rôznych geologických substrátoch ( Aster alpinus, Silene acaulis, Soldanella alpina, Armeria maritoma a iné). Ďalej sú pre obdivovateľov prírodných krás k dispozícii kvitnúce dreviny a kríky: ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera),  magnólia veľkokvetá (Magnolia grandiflora), paulovnia plstnatá (Paulownia tomentosa), katalpa úhľadná (Catalpa speciosa), druhy a kultivary rodu ruža (Rosa), dreviny s farebnými listami, buk lesný f. purpurea (Fagus sylvatica f. purpurea), javor dlaňovitolistý s kultivarmi (Acer palmatum cv.) a iné.

Predstavitelia košickej Botanickej záhrady sú presvedčení, že exotické rastliny sú v tropických expozičných broméliaskleníkoch pre návštevy zaujímavé celoročne, no práve v lete je podľa nich iné spektrum kvitnúcich a plodiacich rastlín ako v inej vegetačnej dobe počas roka. „Zaujímaví sú napr. zástupcovia čeľade broméliovité (Bromeliaceae), najmä tvarom a farebnosťou listov. V čase kvitnutia vytvárajú zvláštne, niektoré až bizarne vyzerajúce kvety. Z pohľadu ekológie rastlín sú tu druhy, ktoré svojim organizmom predstavujú celý mikroekosystém. V pazuchách listov a v listových ružiciach sa vyskytujú mikroorganizmy, bezstavovce, huby, riasy, sinice a ďalšie skupiny organizmov, ktoré tam našli vhodné prostredie a podmienky na svoju existenciu,“ píše sa v popise Botanickej záhrady.

Návštevník si môže prezrieť napr. echmeu pásikovanú (Aechmea fasciata), guzmániu jazykovitú (Guzmania lingulata), vrízeu lesklú (Vriesea splendens), druhy a kultivary rodu kryptant (Cryptanthus), bromelia (Bromelia), neoregélia (Neoregelia), ananás (Ananas) a iné. Zaujímavú skupinu predstavujú druhy rodu tilandsia (Tillandsia). V zbierkach botanickej záhrady je viac ako 150 druhov (T. recurvata, T. usneoides, T. argentea, T. ionantha, T. lindenii, T. caput-medusae, T. bulbosa a ďalšie).

banánovníkPokiaľ máte radi niečo naozaj cudzokrajné, núkajú sa vám plodiace rastliny z rodov banánovník (Musa), egrešovec oblý (Averrhoa carambola), kakaovník obyčajný (Theobroma cacao), kávovník arabský (Coffea arabica), mišpuľník japonský (Eriobotrya japonica), mangovník indický (Mangifera indica) či chlebovník obyčajný (Artocarpus communis) a iné.

Táto Botanická záhrada je lokalizovaná v severozápadnej časti Košickej kotliny, na úpätí svahu východného výbežku Slovenského Rudohoria, v lokalite Bankov, v miestnej časti Červený breh. Ide o výskumné a pedagogické pracovisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bolo založené v roku 1950 a v súčasnosti sa rozprestiera na ploche 30 ha. Pri jej návšteve spoznáte mnoho exotických rastlín, ktoré pochádzajú z tropických a subtropických oblastí sveta. Tieto rastliny sa pestujú v sústave skleníkov s celkovou rozlohou 3500 m2.

Vo vonkajších častiach sa zoznámite s drevinami, letničkami a vodnými rastlinami, ale aj liečivými, úžitkovými a chránenými druhmi rastlín. V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa môžete dozvedieť viac o tom, že aj rastliny sa môžu pohybovať, ale tiež prečo kaktusy nemajú listy, prečo mnoho fikusov nazývame škrtiče, prečo sú pre rastliny potrebné včely a iný hmyz a mnoho ďalších zaujímavosti z ríše rastlín. Súčasťou Botanickej záhrady je Herbár a Thaiszová knižnica.

************************************************

Toto pracovisko sústreďuje svoju činnosť najmä v oblasti edukačnej, výskumnej a kultúrno-spoločenskej. V edukačnej činnosti vytvára podmienky pre laboratórne cvičenia, na požiadanie zabezpečuje výučbu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach vo vedných odboroch geobotanika, ekológia rastlín, ochrana životného prostredia a terénne exkurzie. Študenti botanických disciplín majú možnosť pod vedením zamestnancov robiť diplomové práce a konzultovať botanické problémy. V spolupráci s Centrom voľného času má aktívny podiel na zabezpečovaní súťaží ako sú Biologická olympiáda, Poznaj a chráň, Stredoškolská odborná činnosť.

Vedecká činnosť je zameraná na štúdium biológie ohrozených a chránených druhov flóry východoslovenského regiónu, na synantropizáciu a antropické otázky pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Za týmto účelom edituje vedecké periodikum THAISZIA, Journal of Botany. Periodikum je evidované vo vedeckých databázach a od roku 2009 aj v databáze SCOPUS. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach ma Herbár, ktorý eviduje cez 40-tisíc herbárových položiek. V edukačnej činnosti zabezpečuje výučbu botanických a ekologických predmetov na rôznych stupňoch vzdelávania.

Vedecký výskum sa sústreďuje na štúdium biológie ohrozených druhov vyšších rastlín východného Slovenska, synantropizáciu vegetácie, invázie rastlín, šľachtenie dekoratívnych kultivárov a patologických problémov drevín v zmenených podmienkach prostredia. Aktivity v kultúrno-spoločenskej oblasti sú orientované na sprístupnenie zbierkového rastlinného fondu, predstavovanie biologickej rôznorodosti rastlinnej ríše, zvýšenie a upevňovanie environmentálneho povedomia návštevníkov k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia.

Osvetovú a kultúrnu činnosť realizuje prostredníctvom stálych expozícii, tematických výstav, otvorených dní, akciami k poznávaniu bioty a environmentálnymi akciami k výchove, ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaniu trvalo udržateľného využívania biodiverzity.

 

Otváracie hodiny

skleníky 09.00 – 15.00 hod. celoročne
vonkajší areál 09.00 – 18.00 hod. 1. 5. – 30. 9.

 

Ilustračný a informačný zdroj: UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky