Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tip na dovolenku: Národný park Slovenský raj

Marta Bartošovičová

Ak sa vyberiete na dovolenku do Slovenského raja, spoznáte jednu z najkrajších oblastí Slovenska a regiónu Spiš. Je to doslova raj milovníkov prírody, vhodné miesto na pešiu turistiku, ktorá ponúka unikátne prírodné scenérie a tiež cykloturistiku.

Národný park Slovenský raj. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Národný park Slovenský raj. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Národný park Slovenský raj bol vyhlásený v roku 1988. Patrí k územiam s najvyššou biodiverzitou v strednej Európe. Tvoria ho krasové planiny, riečne kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými vodopádmi. V podzemí bolo objavených viac ako 600 jaskýň a priepastí, avšak verejnosti je prístupná iba Dobšinská ľadová jaskyňa.

Až 90 percent územia pokrývajú lesy, najrozšírenejšie sú bukové a jedľovo-bukové s hojným výskytom tisu. Významné sú vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy na skalných hrebeňoch a strmých svahoch. Jedným z najvzácnejších javov tohto národného parku je vertikálna inverzia v roklinách. Tá spôsobuje výskyt teplomilnejších druhov rastlín a živočíchov vo vyšších polohách a chladnomilných na dne roklín.

Zejmarská roklina a Nálepkove vodopády. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Zejmarská roklina a Nálepkove vodopády. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Rastlinstvo Slovenského raja patrí do oblasti západokarpatskej kveteny. Teplotné inverzie umožňujú výskyt horských druhov rastlín na nízko položených stanovištiach a aj vo výške okolo 450 m. Typickým príkladom je kortúza Matthioliho, ktorá zvyčajne rastie v oveľa vyšších nadmorských výškach, ale aj poniklec slovenský, ktorý je aj v znaku Slovenského raja. Na území tohto národného parku je evidovaných viac ako 900 druhov vyšších rastlín, z ktorých je 35 druhov plne chránených.

Aktívny relax v Slovenskom raji a jeho okolí

Slovenský raj je jednou z najnavštevovanejších oblastí Slovenska, pričom láka turistov počas celého roka. Môže sa popýšiť najvyššou hustotou turistických chodníkov u nás. K dispozícii je vyše 300 kilometrov dobre značených trás. Osem roklín je sprístupnených sústavou rebríkov, stúpačiek a mostíkov. V roklinách sa postupuje iba v smere proti prúdu potoka!

Prielom Hornádu. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Prielom Hornádu. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Prielom Hornádu je jeden z najkrajších a najznámejších kaňonov na Slovensku. Je to približne 16 km dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. Hornád tu vytvoril kaňonovité údolie, brehy ktorého spadajú z bočných hrebeňov a vrchov miestami s vyše 300 m výškovým rozdielom.

Ak chcete prekonať náročnú trasu, prejdite Prielomom Hornádu, ktorý je dlhý 11,7 kilometrov. Vedie od Hrdla Hornádu na Podlesku pri obci Hrabušice až po Smižiansku Mašu. Pomôžu vám visuté lávky pod 150 metrov vysokými bralami, stúpačky, rebríky a reťaze. Alebo odbočte do Kláštorskej rokliny, známej najvyššou koncentráciou vodopádov, a prejdite ňou na Kláštorisko.

Závojový vodopád je najvyšší vodopád Slovenského raja (75 m). Sokolia dolina, v ktorej sa nachádza, sa označuje za najdivokejšiu roklinu Národného parku Slovenský raj. Kyseľ bol až do požiaru v roku 1976 považovaný za najkrajšiu roklinu. Dnes sa dá prejsť iba úsek od Obrovského vodopádu, ktorý môžete obdivovať z lávky nad ním. Po prekonaní tejto náhradnej trasy si vyberte z dvoch samostatných roklín – Veľký Kyseľ alebo Malý Kyseľ so zaujímavými vodopádmi.

Biely potok. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Biely potok. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

V potokoch s bielym vápencovým podložím, akými sú Biely potok, Veľká Biela voda alebo Zajfy, je obdivuhodne čistá voda.

Po výstupe na Havraniu skalu sa vám naskytne výhľad na hlboké lesy, poľany a strmé zrázy rokliny Veľký Sokol. Ďaleké obzory a panorámy s lesmi vidno tiež z Kláštoriska, Čertovej sihote, Ihríka, Veľkej Knoly a ďalších.

Slovenský raj, Tomášovský výhľad. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Slovenský raj, Tomášovský výhľad. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Tomášovský výhľad je 146 metrov vysoká skalná terasa na ľavom brehu Hornádu. Poskytuje jedinečné pohľady do údolia Bieleho potoka a Prielomu Hornádu. Z Čingova sa prejdite na Soviu skalu, pokochajte sa výhľadom na rekreačnú lokalitu a cez Hornádsku kotlinu na neďaleké majestátne Vysoké Tatry.

Do najmohutnejšej rokliny Veľký Sokol vyrazte včas, pretože je najdlhšia. Budete obdivovať až 300 metrov vysoké bralá v časti Kamenné vráta a prejdete na jeden meter zúženou Kamennou bránou v romantickej Róthovej rokline.

Slovenský raj, roklina Veľký Sokol. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Slovenský raj, roklina Veľký Sokol. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Na južnej strane Slovenského raja nájdete jedinú a zároveň najkratšiu, iba 1 kilometer dlhú Zejmarskú roklinu so sústavou Nálepkových vodopádov vysokých 22,5 metra. Dostanete sa ňou na náhornú planinu Geravy.

Zastavte sa na Kláštorisku, na Skale útočišťa a obnovovanom Kláštore kartuziánov z 13. storočia. Jeho archeologický prieskum priniesol najbohatšiu zbierku stredovekých kachlíc v Európe.

Neďaleký symbolický cintorín pripomína životy vyhasnuté v Slovenskom raji. Na Zelenej hore sú stopy po zaniknutom tzv. Marcelovom hrade, ktorý vznikol, aby ochraňoval cesty údolím Hornádu. Čingov – Hradisko je archeologická lokalita a zároveň prírodná rezervácia s náučným chodníkom.

Horská obec Stratená ponúka vo svojom okolí 4 zaujímavé náučné chodníky, v Stratenskom kaňone aj pre hendikepovaných vozičkárov. Pod Ostrou skalou si môžu zajazdiť na koni začiatočníci i zdatní jazdci.

Z turistických centier Čingov, Kláštorisko, Podlesok a Dedinky môžete podnikať rôzne výlety i náročné túry. Prejdite niektorý z deviatich náučných chodníkov. Nachádzajú sa v miestach s vysoko hodnotným krajinárskym, estetickým a prírodovedným charakterom.

Palcmanská Maša a Dedinky. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Palcmanská Maša a Dedinky. Zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk

Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž na území Národného parku Slovenský raj. Je vytvorená na hornom toku rieky Hnilec. Môžete v nej relaxovať pri člnkovaní, vodných športoch alebo kúpaní. Voda je však dosť chladná.

Suchá Belá je najnavštevovanejšia roklina Slovenského raja. Po prekonaní počiatočných prahov a perejí po drevených rebríkoch vás čakajú nádherné Misové vodopády. Zdolajte vertikálne náročný výstup pomocou najväčšej sústavy kovových rebríkov a mostíkov.

Piecky sú zasa najtichšou roklinou tohto národného parku. Počas prechodu roklinou vás z rozjímania vyruší iba hukot Veľkého vodopádu alebo Terasového vodopádu.

Turistický prechod roklinami môžete spojiť s návratom na požičaných bicykloch. Spoznávajte Slovenský raj a jeho okolie na bicykli po značených cyklotrasách v celkovej dĺžke 110 km. Využite možnosti hipoturistiky na južnej i severnej strane Slovenského raja. Alebo si vyskúšajte svoje lezecké schopnosti vo vyhradených skalolezeckých areáloch i v dvoch lanových parkoch.

Pri potulkách Slovenským rajom uvidíte aj pokojnú vodnú hladinu lemovanú zeleňou, či už vodnú nádrž Palcmanská Maša pri Dedinkách, alebo tajchy Klauzy a Blajzloch.

Ak ste neboli v najväčšej ľadovej jaskyni na Slovensku, určite ju navštívte, avšak iba v mesiacoch máj až september. Ide o Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ktorá je spolu so Stratenskou jaskyňou zapísaná do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Určite vás očarí, ale aj prekvapí, pretože len niekoľko desiatok metrov pod zemským povrchom sa ocitnete v ľadovom kráľovstve s objemom viac ako 110 000 m3 ľadu. Na trase dlhej 515 metrov prejdete cez nádherne zaľadnené siene a chodby obdivujúc dokonalé výtvory prírody.

Sčítanie návštevníkov Národného parku Slovenský raj

Správa Národného parku Slovenský raj uskutočnila 25. júla 2018 sčítanie návštevníkov, ktorí sa v uvedený deň nachádzali na turistických chodníkoch tohto národného parku. Zo sčítania vyplýva, že denná letná návštevnosť bola 4740 návštevníkov, t. j. približne na úrovni z roku 2017, kedy bol počet návštevníkov 4610.

Najviac navštevované turistické chodníky v NP Slovenský raj v deň sčítania: Prielom Hornádu – 31 %, Dobšinská ľadová jaskyňa – 22 %, Suchá Belá 19 %, Zejmarská roklina – 5 %, Piecky – 4 %, Veľký Sokol – 4 % z celkového počtu návštevníkov v deň sčítania. Najmenej navštevované turistické chodníky: Smižianska Maša – 2,5 %, Kysele – 3 %, Ferrata – 2 %, ostatné – pod 1,5 %.

Prehľad návštevnosti podľa národnosti: Slováci – 48 %, Poliaci – 16 %, Česi – 14 %, Izraelčania – 6 %, Maďari – 4,5%, Nemci – 3,5 %, iné rôzne národnosti – 7,5 %.

Najvyššia návštevnosť podľa časových intervalov: od 10.00 do 12.00 hod. – 44 %, od 9.00 do 10.00 hod. a od 12.00 do 13.00 hod. – 15 %.

Ak navštívite Slovenský raj v zime, využite širokú ponuku najatraktívnejších vstupov do tohto národného parku z južnej strany. Mlynky, Dedinky – najvýznamnejšie lyžiarske centrum v Slovenskom raji tvoria strediská Gugel, Dedinky a Biele Vody. Ponúkajú 7 vlekov, 9 zjazdových tratí rôznych kategórií, 35 km udržiavaných bežeckých tratí, požičovne lyžiarskych výstrojov, stravovanie a ubytovanie.

Marta Bartošovičová

Zdroj a foto:

http://npslovenskyraj.sopsr.sk/

www.slovenskyraj.eu

http://npslovenskyraj.sopsr.sk/scitanie-navstevnikov-dna-25-7-2018/

http://npslovenskyraj.sopsr.sk/galeria/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky