Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tip na dovolenku: Národný park Malá Fatra

Marta Bartošovičová

Ak radi relaxujete v nádhernej prírode, Malá Fatra je pre vás ako stvorená. Či už sa tam vyberiete na dovolenku, alebo len na výlet, čakajú na vás turistické chodníky, lanovka, vychádzky do okolia alebo cyklotrasy, ktoré sú vhodné aj pre rodiny s deťmi.

Na foto: kopce, obloha (pohľad na Malú Fatru). Zdroj: npmalafatra.sopsr.sk

Národný park Malá Fatra. Foto: npmalafatra.sopsr.sk

Malá Fatra je jedno z najkrajších pohorí na Slovensku. Je výnimočná mozaikou rôznych foriem reliéfu, ako aj rastlinnej a živočíšnej ríše. Má charakteristické výrazné skalné bralá, skalné moria, priepasti, neprístupné jaskyne, rokliny, tiesňavy s vodopádmi.

Po Vysokých Tatrách a Nízkych Tatrách je to tretie najvyššie jadrové pohorie u nás. Najvyšším vrchom je Veľký Fatranský Kriváň (1709 m n. m.), dominantou je vrch Veľký Rozsutec (1 610 m n. m.). V roku 1988 bola Malá Fatra vyhlásená za národný park. Jeho správa má sídlo vo Varíne.

Národný park Malá Fatra sa nachádza v Žilinskom kraji, v severozápadnej časti Západných Karpát. Predmetom ochrany sú vzácne ekosystémy a unikátne geomorfologické javy nadnárodného významu. Žije tu asi 2000 druhov živočíchov a rastú tu takmer všetky druhy chránených rastlín Slovenska, niektoré rastlinné spoločenstvá sú unikátne. Významným geomorfologickým útvarom je Kryštálová jaskyňa, ktorá je však verejnosti neprístupná.

Lesy pokrývajú 70 percent územia národného parku. Na hlavnom hrebeni sú biotopy typu arktickej tundry ako pozostatok ľadových dôb. Niektoré lesné porasty sú minimálne ovplyvnené človekom a majú vlastnosti pralesa, pre ktorý je charakteristický výskyt stromov rôzneho fyzického veku, a dostatok mŕtveho dreva vo všetkých stupňoch rozkladu.

Na foto: Národná prírodná rezervácia Rozsutec (les). Zdroj: npmalafatra.sopsr.sk

Národná prírodná rezervácia Rozsutec. Zdroj: npmalafatra.sopsr.sk

K ďalším vlastnostiam lesných porastov Národného parku Malá Fatra patrí stálosť druhového zloženia, ekologická vyrovnanosť a samostatnosť, vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom a podobne. Takéto porasty nachádzame aj v Národných prírodných rezerváciách Kľačianska Magura, Šrámkova, Šútovská dolina, Rozsutec a Stratenec. Komplexy takýchto lesov majú veľký význam pre populácie veľkých šeliem.

V Národnom parku Malá Fatra a jeho ochrannom pásme sa nachádzajú viaceré stavovce vyskytujúce sa v teplejších, nížinných podmienkach, ako sú užovka stromová, rosnička zelená i typickí zástupcovia horskej fauny, a to vretenica severná, mlok karpatský, z vtákov ľabtuška vrchovská.

Pre zachované rozsiahlejšie horské biotopy sú charakteristické veľké šelmy, napríklad medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid a zriedkavo mačka divá. Na území národného parku a v jeho okolí hniezdi najväčšia európska sova výr skalný a najmenšia kuvik vrabčí. Z dravcov je tu orol skalný, jastrab lesný, včelár lesný, sokol sťahovavý, sokol lastovičiar a podobne. Z bezstavovcov môžeme spomenúť najmä jasoňa červenookého a fúzača alpského, ktorý je viazaný na staršie bučiny.

Brehy vodnatejších potokov obývajú vodnáre obyčajné, vzácne aj rybáriky riečne, z drobných cicavcov oba druhy dulovníc a z predátorov vydra riečna.

V členitom teréne rastú na skalných terasách spoločenstvá borovice lesnej ako zvyšky z minulosti. V miestach s teplejšou klímou, napríklad pri Starom hrade, sa zachovali spoločenstvá kyslých dubových bučín. Zachovalé pásma kosodreviny sú v oblasti Malého Kriváňa, Veľkého Kriváňa a Chlebu.

Bohaté geologické podložie, členitý reliéf a veľké rozpätie nadmorských výšok podnietili mimoriadne pestrý vývoj rastlinných spoločenstiev. Prevládajúcou vegetačnou formáciou sú lesné spoločenstvá. Na území národného parku a jeho ochranného pásma bolo doteraz zistených viac ako 1100 druhov vyšších rastlín.

V Malej Fatre sa vyskytujú 4 vlastné endemity – alchemilka Sojákova, alchemilka panenská, očianka stopkatá a jarabina Margittaiho. Tieto druhy nikde inde nerastú. Na vápencových skalných stenách môžeme obdivovať chránené druhy, ako sú poniklec slovenský, klinček neskorý, astra alpínska a horec Clusiov.

Na území NP Malá Fatra je 14 národných prírodných rezervácií, 8 prírodných rezervácií a 5 prírodných pamiatok. Je tu chránený areál Hate – najzachovalejšie prirodzené močiarne spoločenstvá na severnom úpätí Malej Fatry. Slatina je tvorená mozaikou močiarnych spoločenstiev, kde sa vyskytuje 92 rastlinných druhov.

Na foto: pohľad do Vrátnej doliny zhora. Zdroj: terchova.eu

Obľúbená Vrátna dolina sa nachádza v srdci NP Malá Fatra. Zdroj: terchova.eu

Kam vedú turistické chodníky

Stredisko Vrátna Malá Fatra (www.vratna.sk) tvoria tri základné lokality – Paseky, Poludňový Grúň a Chleb. Paseky sú obľúbenou lokalitou aj v lete. Sú skvelým turistickým štartom. K dispozícii sú okrem 4-sedačkovej lanovky, ktorá návštevníkom skráti cestu na Poludňový Grúň, aj cyklotrasy, ktoré vyhovujú rodinám s deťmi. V RAW Vrátna je k dispozícii požičovňa bicyklov.

Na Poludňovom Grúni vás čaká niekoľko turistických chodníkov. Môžete sa zastaviť na Chate na Grúni, kde sa môžete občerstviť a pokochať sa pohľadom na vrcholy Malej Fatry.

Z Vrátnej doliny jazdí kabínková lanovka až do Snilovského sedla. Odtiaľ môžete absolvovať asi štyridsaťminútovú túru na najvyšší vrch Malej Fatry Veľký Kriváň (1709 m n. m.). Zažijete najkrajší výhľad do okolia.

Hrebeňovka Krivánskej Malej Fatry predstavuje prechod tohto pohoria po červeno značenom turistickom chodníku zo Strečna až do Zázrivej. Ak chcete ísť na nenáročnú prechádzku s deťmi, vhodným cieľom je Chata pod Chlebom, kde si môžete vychutnať relax na slnečnej terase. Je tam aj detské ihrisko.

Sokolie je vhodná turistická trasa pre rodiny. Vedie z parkoviska Starý dvor vo Vrátnej na Sokolie, odkiaľ sú nádherné výhľady na Malú Fatru. Návštevníci sa tam tiež pokochajú unikátnymi skalnými útvarmi. Zo Sokolia je zostup po zelenej turistickej značke k parkovisku Starý dvor. Celá trasa trvá tri a pol hodiny.

Turistami vyhľadávaný je Šútovský vodopád, ktorý je s výškou 38 metrov najvyšší v Malej Fatre a štvrtý na Slovensku. Trasa k nemu vedie z osady Rieka, patriacej k obci Kraľovany. Náučný chodník vedie Šútovskou dolinou. Výlet je to nenáročný, jeho dĺžka je 3,7 kilometra. Vodopád je napájaný vodou zo Šútovského potoka, ktorý pramení v neobyčajnom skalnom útvare Mojžišove pramene.

Na foto: vodopád, schodíky, turista (z oblasti Jánošíkove diery). Zdroj: turisticky.sk

Medzi najviac navštevované miesta v Malej Fatre patria Jánošíkove diery. Zdroj: turisticky.sk

Jánošíkove diery sa nachádzajú v Krivánskej Malej Fatre, v Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Tvoria ich vodopády, tiesňavy, kaňony a skalné útvary. Preteká cez ne Dierový potok, ktorý ich vyformoval. Je tam viac ako 20 vodopádov a celok vytvára Vodopády Dierového potoka. Jánošíkove diery tvoria tri ucelené časti – Dolné diery, Nové diery a Horné diery. Niektoré úseky treba prekonávať pomocou rebríkov, lávok či reťazí. Najatraktívnejšie sú Horné diery, avšak táto trasa je vhodná najmä pre skúsenejších turistov. Pre rodiny s deťmi je vhodný malý okruh, ktorý vedie cez Dolné diery a Nové diery. Vo zvláštnych skalných útvaroch rastú zaujímavé druhy rastlín a žije tam viacero druhov živočíchov.

Nenáročnou trasou je aj Vrátna – chata na Grúni. Začína pri chate Vrátna. Po žltej značke budete veľmi mierne stúpať asi 50 minút až k chate na vrchu Grúň. Tam sa môžete občerstviť a deti sa môžu zahrať na trávnatom detskom ihrisku so šmykľavkou, preliezačkami a hojdačkami. Je tam aj možnosť zahrať si loptové hry. Ak chcete trošku dlhšiu trasu, k chate vedie turistická značka aj z lokality Starý dvor, čo trvá asi hodinu a štvrť. Prípadne možno ísť aj zo Štefanovej, odkiaľ to trvá jednu hodinu.

Iba tri kilometre od Vrátnej je obec Terchová, ktorá sa preslávila najmä vďaka národnému hrdinovi Jurajovi Jánošíkovi. Nad obcou na malom návrší postavili Terchovčania svojmu slávnemu rodákovi sochu v nadživotnej veľkosti (7,5 m).

Na foto: Pohľad zhora na Terchovú a okolité kopce. Zdroj: terchova.sk

Obec Terchová, NP Malá Fatra. Zdroj: terchova.sk

Turistické trasy v Terchovej nájdete na: www.terchova.eu/turisticke-trasy-v-terchovej.

V Terchovej, Vrátnej a ich okolí jazdí terchovský vláčik, z ktorého sú pekné výhľady na vrchy Malej Fatry. Sprievodca zároveň podá profesionálny výklad.

V centre Terchovej, v prostredí borovicového lesa, je vytvorený lanový park s dinoparkom Dino Adventure. Súčasťou areálu sú modely dinosaurov a pozemné atrakcie. V septembri si môžete dopriať adrenalínový zážitok iba počas víkendov v čase od 10.00 do 18.00 hod. (Je vhodný pre deti s výškou nad 150 cm.)

Za pozornosť stojí rozhľadňa Terchovské srdce. Vedie k nej nenáročná iba kilometer dlhá trasa, ktorá začína v Terchovej. Rozhľadňa je voľne prístupná po celý rok. Je vysoká 30 metrov a z jej troch terás sú pôsobivé výhľady na vrchy Malej Fatry.

Na pravom brehu rieky Váh je národná prírodná rezervácia Starý hrad a v nej zrúcaniny Starého hradu. V rezervácii sú predmetom ochrany lesné porasty s dubom zimným a jeho mnohými krížencami, ktorých pôvodom sú pozostatky dubín zo začiatku holocénu (asi pred 8 – 10 tisíc rokmi).

Do konca októbra je k dispozícii splavovanie Váhu na pltiach. Pltníci v tradičných krojoch vás oboznámia so zaujímavosťami okolia. Plavba trvá 50 – 75 minút, pričom za daný čas sa prejde 7 km. Deti môžu ísť na plť vo veku od troch rokov. Začiatok plavby sa začína na pltisku Bariérová (7 km od Strečna).

Marta Bartošovičová

Zdroj a foto: http://npmalafatra.sopsr.sk/
www.npmalafatra.sk/
https://www.terchova.eu/co-vidiet-a-zazit/18-vratna-dolina
www.terchova.sk/datso-2/view-album/4
https://turisticky.sk/turistika/janosikove-diery-velky-okruh/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky