Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tip na dovolenku: Národný park Nízke Tatry

Marta Bartošovičová

Nízke Tatry. Zdroj: iStockphoto.com

Virológovia naďalej odporúčajú obmedziť cesty do zahraničia. Prinášame preto ďalšie tipy na dovolenku na Slovensku, koniec koncov je krásne a stále je na ňom čo objavovať.

Tentoraz sa pozrieme do Nízkych Tatier, ktoré sú povestné spojením turistiky, cykloturistiky a vodných športov v období leta. Výborným príkladom je región Liptov na severe Slovenska, ktorý ponúka okrem malebnej prírody aj množstvo atrakcií a zábavy vo vodných parkoch, horských strediskách, na Liptovskej Mare a pod. Môžete tiež navštíviť vychýrené ľadové jaskyne, kultúrne pamiatky či múzeá.

Národný park Nízke Tatry (NAPANT) je rozlohou najväčší na Slovensku a asi 90 percent jeho územia tvoria lesy. Pohorie dlhé 95 km sa tiahne stredom Slovenska od východu na západ, medzi údoliami riek Váh a Hron. Najvyššiu nadmorskú výšku dosahuje vrch Ďumbier (2043 m n. m.), po ňom nasledujú vrchy Štiavnica (2 025 m), Chopok (2 024 m), Dereše (2 004 m), Chabenec (1 955 m) a Kráľova hoľa (1 948 m).

Nízke za Vysokými v kráse nezaostávajú

V masíve Kráľovej hole pramenia rieky Váh, Hron, Hornád a Hnilec. Sedlo Čertovica sa člení na západnú časť – Ďumbierske Tatry (Ďumbier, Prašivá, Salatíny, Lúžňanská kotlina, Demänovské vrchy) a východnú časť – Kráľovohoľské Tatry (Kráľova hoľa, Predná hoľa, Priehyba, Teplická kotlina).

Pohorie Nízke Tatry je budované granitmi, kryštalickými bridlicami, dolomitmi, vápencami a ďalšími horninami. Na vápencové komplexy sa viažu rozsiahle krasové územia ako Demänovský kras, Bystriansky kras a Ďumbiersky kras. Najdlhší jaskynný systém, ktorého dĺžka je 40 km, tvoria Demänovské jaskyne. Sprístupnené sú tu tri jaskyne – Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody a Bystrianska jaskyňa.

Horskú flóru reprezentuje najmä zvonček maličký, horec Clusiov, plesnivec alpínsky, stokráska Micheliho, poniklec slovenský, metluška krivoľaká a podbelica alpínska.

Rozľahlosť územia a pestrosť podmienok podmieňuje i zloženie fauny. Je to perspektívne územie najmä pre zachovanie veľkých cicavcov, predovšetkým medveďa, rysa a vlka. Poskytuje tiež priaznivé podmienky pre svišťa i kamzíka vrchovského tatranského. K ďalším vysokohorským živočíchom patria vzácny hrabáč tatranský a hrabáč snežný. Významnými hniezdičmi na území sú napríklad orol skalný, orol krikľavý, včelár obyčajný, hlucháň a tetrov.

Nízke Tatry. Zdroj: iStockphoto.com

Čo nevynechať v Nízkych Tatrách

Jánska dolina je jednou z najdlhších dolín v Nízkych Tatrách. Začína sa v obci Liptovský Ján. Má pomerne zachovalé lesné spoločenstvá, a to najmä vďaka určitej neprístupnosti a odľahlosti územia, ale aj veľmi členitému reliéfu. Výškové rozpätie doliny je 720 až 1690 m n. m. Prevažná časť územia je budovaná tmavými vápencami a dolomitmi. Územie Jánskej doliny je známe i výskytom dravých vtákov a netopierov, ako aj vzácnych druhov hmyzu a motýľov.

Dolina má tvar kaňonu. Voda v nej vytvorila rôzne druhy krasových foriem na povrchu i v podzemí. Dokonalejšie sú vyvinuté podzemné krasové javy. Ide o rôzne skalné diery, podzemné kanály, jaskynné siene, chodby a dómy. Medzi najvýznamnejšie a najväčšie jaskyne patria Záskočie s dĺžkou cca 5 km a hĺbkou 284 m, Stanišovská jaskyňa s dĺžkou 1680 m, Starý hrad s dĺžkou vertikálnych a horizontálnych chodieb 5101 m a hĺbkou 432 m. Územím vedie niekoľko turistických chodníkov.

Jedľa je chránené územie, ktoré sa vyznačuje pestrou a bohatou vegetáciou. V najvyšších častiach sa vyskytuje kosodrevina a vŕba sliezska. Na vápencových a dolomitových bralách je pôvodná borovica lesná. Relatívna zachovalosť územia dáva predpoklady pre existenciu veľkých cicavcov – medveďa hnedého a rysa ostrovida.

Ohnište je významný horský masív medzi Jánskou dolinou a Bocianskou dolinou. Územie je tvorené prevažne z vápencov a dolomitov. Pod hlavným vrcholom je 125 m metrov hlboká veľká ľadová priepasť. Západne sa nachádza 10 metrov vysoký otvor v skalnom hrebeni – Okno. Okno vzniklo postupnou eróziou rozpustných minerálov v zrážkovej vode. Odolnejšie ostali a vytvorili skalnú klenbu. Východiskovým miestom pre túru na Ohnište je obec Malužiná. Trasa je označená žltou značkou.

Príboj v katastrálnom území Banská Bystrica – Šalková a Slovenská Ľupča je najstaršia prírodná rezervácia na území NP Nízke Tatry a spolu s NPR Ponická Dúbrava sú najstaršími chránenými územiami na Slovensku. Príboj predstavuje ukážku zachovalého, prirodzeného a súvislého porastu duba zimného s prímesou iných drevín na hranici rozšírenia dubín. Cez rezerváciu prechádza len exkurzný chodník.

Salatín je mohutný vápencový vrch (1630 m n. m.) dvíhajúci sa severne od obce Liptovská Lúžna. Výškové rozpätie chráneného územia je 800 – 1630 m n. m. Zaberá svahy a vrcholy Úplazov (1424 m n. m.), Malého Salatína (1444 m n. m.), Salatína (1630 m n. m.) a Magury (1334 m n. m.). Územie je zaujímavé i z geomorfologického hľadiska výskytom mnohých krasových foriem. Rozsiahly a členitý komplex sa vyznačuje zaujímavou a pestrou vegetáciou. Cez územie prechádza niekoľko turistických chodníkov, jeden z nich aj cez malebnú tiesňavu Hučiaky.

Skalné okno na Ohništi, NP Nízke Tatry. Zdroj: istockphoto.com

Skalné okno na Ohništi, NP Nízke Tatry. Zdroj: iStockphoto.com

Horné lazy sú prírodnou rezerváciou, predtým chráneným náleziskom, medzi obcou Valaská a Breznom. V minulosti spásané strmé svahy sa vyznačujú vápnomilnou vegetáciou. V lúčnatých častiach je hojný stoklas vzpriamený a jagavka konáristá, vyskytujú sa tu i čiernohlávok veľkokvetý, čistec rovný, ďatelinovec nemecký a guľôčka bodkovaná.

Živočíšstvo územia sa vyznačuje veľkou pestrosťou a prelínaním horských i teplomilných druhov. Významné sú najmä viaceré druhy hmyzu, pričom jedným z motívov ochrany územia je výskyt vzácneho a veľmi ohrozeného jasoňa červenookého. Hlavným dôvodom je ochrana lesostepi a na ňu viazaných druhov rastlín a živočíchov. Cez chránené územie neprechádza žiaden turistický ani náučný chodník.

Jelšie je malá, ale veľmi významná lesná rezervácia na severnej strane Nízkych Tatier. Leží na aluviálnej nive potoka Demänovka severovýchodne od obce Pavčina Lehota. Ide o zachovalý komplex spoločenstiev jaseňovej jelšiny v Liptovskej kotline, ktorý bol na iných miestach Liptova už zmenený alebo vyrúbaný. Územím prechádza žlto značkovaný turistický chodník slúžiaci v zime ako bežecká trať a hrebeňom prechádza hlavný červeno značkovaný turistický chodník.

Mačková je v okrese Banská Bystrica chránené územie blízko obce Medzibrod. Je tvorené strmými svahmi s bralnatými partiami. Južnú časť územia tvorí riedky porast borovice čiernej a borovice lesnej. Sú tu aj malé bezlesné plochy lesostepného charakteru a suťové fragmenty s nesúvislou vegetačnou pokrývkou. Významným prvkom tunajšej flóry je poniklec prostredný. Územím neprechádza žiaden turistický ani náučný chodník.

Martalúzka je jedna z menších, ale mimoriadne hodnotných prírodných rezervácií v Nízkych Tatrách. Nachádza sa vo východnej časti pohoria severovýchodne od Kráľovej hole. Výškové rozpätie je 1320 – 1755 m n. m. Územie zahŕňa jedinečný geologický fenomén – skalný amfiteáter. Na malom výškovom rozpätí zachytáva prechod od lesa k hôľnemu pásmu s bohatstvom druhov rastlín a živočíchov. Územím prechádza žlto značkovaný turistický chodník a okrajom rezervácie modro značkovaný turistický chodník smerujúci zo Smrečinského sedla na Kráľovu hoľu.

Liptovská Mara. Zdroj: iStockphoto.com

Liptovská Mara je po Oravskej priehrade druhou najväčšou priehradou na Slovensku. Vznikla na rieke Váh zatopením viacerých malých obcí pri Liptovskom Mikuláši. Po jej hladine premávajú vyhliadkové lode, z ktorých možno pozorovať nádherné scenérie okolia. Cez letné prázdniny tu denne premáva loď Mara. Plavba trvá hodinu. Loď sa plaví na trase: Liptovský Trnovec, Dechtáre, Marský kostolík, Havránok a späť.

Liptovský Trnovec je významné rekreačné stredisko na severnom brehu Liptovskej Mary, iba 6 km od Liptovského Mikuláša, najväčšieho mesta regiónu. Ponúka výborné podmienky na oddych i aktívnu dovolenku. Na sever od obce sa vypína nádherná časť Západných Tatier – Roháče s Roháčskymi plesami a vrchmi Baníkov, Baranec či Sivý vrch.

Pri Liptovskej Mare sa nachádza Havránok, najvýznamnejšia archeologická lokalita na Liptove a múzeum v prírode. Ide o nálezisko sídliska z mladšej doby železnej z obdobia 300 – 100 r. pred n. l. Na týchto miestach kedysi žili Kelti, prví obyvatelia Liptova. Zachovali sa tu zvyšky pôvodnej hradby keltského hradiska. Niektoré zo stavieb pochádzajú už zo slovanského osídlenia. Od roku 1967 je nálezisko národnou kultúrnou pamiatkou. Prístup k areálu je možný po červeno značenej trase z obce Bobrovník.

Oblasť Liptova je ideálna nielen pre tých, ktorí obľubujú turistiku, ale aj pre tých, ktorí majú radi kúpanie a vodné športy. Okrem Liptovskej Mary, kde je plážové kúpalisko, sú tu vodné parky Bešeňová, Krpáčovo, Tatralandia, kúpaliská v Liptovskom Jáne, v Liptovskom Mikuláši a mnohé ďalšie.

Aquapark Tatralandia je najväčší vodný park nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a Poľsku. Minerálna voda v ňom blahodarne pôsobí na pohybové a dýchacie ústrojenstvo.

V areáli vodného parku sa nachádza Tarzania Tatralandia, ktorá pozostáva z troch trás. Lanový park je postavený na 10-metrových stĺpoch. Zelená trasa (najkratšia a najľahšia) meria 390 m, modrá trasa (stredná) 440 m a červená trasa (najťažšia) meria 470 m. Pri prekonávaní prekážok je každý istený pomocou horolezeckého výstroja.

Hurricane Factory Tatralandia je jediný aerodynamický tunel na Slovensku a v širšom okolí. Je to miesto, kde si môžete vyskúšať, aké je to lietať a vznášať sa. Lietanie v tuneli je určené pre všetky fyzicky zdravé osoby od 5 rokov.

V blízkosti sa nachádza zoologická záhrada ZOO Kontakt. Okrem kontaktu so zvieratami čaká na detských návštevníkov jazda na poníkovi alebo koníkovi.

Kto chce zažiť adrenalínové dobrodružstvo, mal by navštíviť Adrenalin Centrum v Liptovskom Mikuláši, ktoré je na to pravým miestom. Nachádza sa v areáli vodného slalomu pri rieke Váh. V bohatej ponuke sú rôzne športové aktivity – rafting na divokej vode, paintball alebo škola paraglidingu. Strelecké schopnosti si môžete preveriť pri lukostreľbe, airsofte alebo streľbe zo vzduchovky. Dostupné sú aj štvorkolky na jazdu v areáli alebo na vyhliadkovú jazdu v okolitých terénoch.

Marta Bartošovičová

Zdroj: Národný park Nízke Tatry

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky