Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Prichádza doba rozbíjania betónu, budúcnosť miest je zelená

Lenka Dudlák Sidorová

Mestá sú čoraz horúcejšie a suchšie. Ako to zmeniť? Krajinný architekt a plánovač Attila Tóth v podcaste hovorí o zelenej infraštruktúre, ktorá dokáže do miest vrátiť vlahu a tieň.

Problémy spojené so stúpajúcimi teplotami a vysychaním miest nám môže výrazne pomôcť riešiť zeleň. Tá síce bola súčasťou ľudských osídlení od počiatku ich vzniku, no v istom momente výrazne ustúpila rozsiahlej urbanizácii.

Nedostatok prírody v mestách negatívne ovplyvňuje naše životy vo všetkých aspektoch vrátane psychiky. Betónu máme v mestách priveľa a v mnohých prípadoch zbytočne.

Vyspelé ekologicky uvažujúce krajiny začínajú rozbúravať spevnené nepriepustné povrchy a nahrádzať ich priepustnými, čo sa dá uplatniť aj pri zachovaní komunikácií.

Viac o problematike zelene v mestách a budovaní zelenej infraštruktúry sa dozviete v podcaste s doktorom Attilom Tóthom

Ing. Attila Tóth, PhD. je krajinný architekt a krajinný plánovač. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Jeho vedeckovýskumné zameranie je plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v mestách, obciach a krajine. Túto problematiku skúmal v roku 2019 na Pôdohospodárskej univerzite BOKU vo Viedni a v roku 2018 na Technickej univerzite RWTH v Aachene. Je laureátom Ceny za vedu a techniku 2019, ocenenia Green Talents Award 2017 a dvojnásobný nositeľ ceny Európskej rady škôl krajinnej architektúry.

Ak vás obsah podcastu zaujal, odporúčame aj prednášku krajinného architekta v CVTI SR.

Všetky podcasty Veda na dosah sú dostupné na Youtube kanáli CVTI SR a v aplikácii na streamovanie hudby Spotify.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky