Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hodnotenie potravín sa začína na výskumnom stole

Monika Tináková

ilustračné foto / potraviny

Potravinárstvo je oblasť, ktorá je v centre pozornosti každého z nás, pretože nepochybne platí staré známe, „Si tým, čo ješ“. Na Slovensku máme rozbehnutý špičkový výskum v  oblasti potravinárstva, ktorý  realizuje Výskumný ústav potravinársky, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Čo všetko je potrebné kontrolovať

Pri pravidelnej kontrole hygieny potravinárskych výrobných prevádzok sa zisťuje prítomnosť alebo neprítomnosť vybraných baktérií na rôznych zariadeniach a vo výrobkoch. Bežnými mikrobiologickými metódami nie je možné zistiť, odkiaľ sa príslušné baktérie do výrobne dostali, či sa ich podarilo odstrániť pri sanitácii, alebo sa tam dlhodobo usadili, spravidla na ťažšie dostupných alebo aj nečakaných miestach. Vo výskumnom ústave sme v spolupráci s partnerskými organizáciami v EÚ zaviedli moderné molekulárno-biologické metódy (RFLP-PFGE, MLVA, MLST), pomocou ktorých je možné identifikovať baktérie až na úroveň klonu, resp. kmeňa. Tieto informácie umožňujú sledovať a vyhodnocovať kontamináciu výrobných prevádzok z priestorového i časového aspektu.

Nebezpečné epidémie

V nedávnej minulosti vypukli nebezpečné epidémie, ktorých príčinou boli kontaminované koreniny alebo bylinky. Bežnými mikrobiologickými metódami nie je možné takúto kontamináciu zistiť, keďže látky obsiahnuté v koreninách a bylinkách rušia a maskujú výsledky mikrobiologických analýz. My sme však vyvinuli moderné molekulárno-biologické metódy, ktorými sa citlivo detegujú patogénne baktérie v koreninách a bylinkách na princípe analýzy DNA. Nové metódy umožňujú kontrolovať bezpečnosť potravinárskych komodít, pre ktoré doteraz neexistovali vhodné metódy.

Alergikov je čoraz viac

Počet ľudí alergických na niektoré potraviny u nás stúpa. ilustračné foto / alergiaNa pomoc alergikom sa v EÚ zaviedlo označovanie potravinárskych výrobkov čo sa týka obsahu najbežnejších alergénov – vajec, mlieka, arašidov, orechov atď. Kontrola potravín, či naozaj neobsahujú neoznačené alergény, je z analytického hľadiska náročná, súčasné metódy (najmä imunochemické) sú často drahé, komplikované a nepresné. Naši odborníci podrobne skúmajú aj alergény, a viaceré metódy, ktoré vyvinuli, sú unikátne a používajú sa aj v kontrolných laboratóriách v Nemecku a vo Švajčiarsku.

Aby bolo menej chorôb…

V dnešnom globalizujúcom sa svete narastá počet civilizačných ochorení podmienených stresom, životným štýlom, ako aj environmentálnymi faktormi. Zároveň sa pozornosť domácej aj zahraničnej odbornej a vedeckej komunity zameriava na možnosti eliminácie zdravotných rizík, eventuálne zlepšenia zdravotného stavu ľudskej populácie prostredníctvom príjmu kvalitných potravín, ideálne z domácich zdrojov, s obsahom funkčných zložiek, t. j. zložiek, ktoré popri svojej základnej nutričnej hodnote majú aj úlohu protekčnú, napr. vo forme zlepšenia antioxidačného statusu, skladby a obsahu vlákniny, lepku. Toto všetko sa na Slovensku testuje, pretože máme unikátny súbor zariadení, ktoré umožňujú otestovať možnosti využitia primárnej poľnohospodárskej produkcie z domácich zdrojov (jablká, iné druhy ovocia, obilniny, liečivé rastliny…) na výrobu inovovaných druhov výrobkov. Medzi ne patrí napríklad pečivo, nápoje, rastlinné a ovocné koncentráty, nektáre či mušty.

Na hlad upozorní počítač

Vo videu je zobrazená budúcnosť, v ktorej budú počítače upozorňovať ľudí, že sú hladí, unavení či nervózni a majú sa najesť. Čo bude nasledovať potom? Potraviny budú z počítačov aj vychádzať, alebo zostane príprava obeda či večere aj v budúcnosti v našich kuchyniach?

 

Autor: doc. Ing. Peter Siekel, PhD. z Výskumného ústavu potravinárskeho, Bratislava

Spracovala: Monika Hucáková pre NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnil: MZ

 

 

 

ZvedaVEC je cyklus krátkych filmov, ktoré sa venujú vede a technike. Ako „sprievodca“ novými technológiami v nich  vystupuje Branči (Branislav) Kováč alias raper Vec a za nás, zvedavých divákov kladie otázky. Odľahčenou formou nám ukazuje možné využitie rôznych technológií a vedeckých výdobytkov v našej súčasnosti a budúcnosti.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky