Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vieme dátum, kedy zaniknú dažďové pralesy

VEDA NA DOSAH

Pokiaľ nebudeme konať, panenské dažďové pralesy, ktorých rozloha je väčšia než polovica územia Európskej únie (EÚ), do roku 2050 zmiznú, ukazujú nové údaje EÚ.

Dažďový prales. Ilustračné foto: Pixabay/sandid

Dažďový prales. Ilustračné foto: Pixabay/sandid

Do roku 2024 nedotknuté dažďové pralesy v pôvodnom stave zmiznú z pobrežia Slonoviny; do roku 2040 budú preč z Madagaskaru, Angoly a Indie, ak sa zachová súčasná miera odlesňovania a degradácie lesov, ukazuje nová mapa Spoločného výskumného centra (JRC).

Tropické dažďové pralesy sú často označované za pľúca našej Zeme. Nájdeme ich v mnohých tropických oblastiach (najväčší je Amazonský dažďový les a Konžský dažďový prales), v subtrópoch v juhovýchodnej Ázii, východnej Austrálii, na severnom ostrove Nového Zélandu, juhovýchodnej Južnej Afrike a v juhovýchodnej Brazílii a v miernom pásme v južnom Čile, v západnej Tasmánii, na južnom ostrove Nového Zélandu v tzv. Northwest Pacific, USA a na juhozápadnom pobreží Kanady a Ázie.

Tropický dažďový prales je druhovo bohatý – obsahuje až vyše 100 druhov stromov na hektár. V tropickom dažďovom lese žije najmenej 50 percent všetkých druhov živočíchov a zvierat Zeme, pričom ani zďaleka ešte nie sú všetky známe a každý deň v dôsledku ničenia týchto lesov mnohé z nich vyhynú.

Zintenzívnenie činnosti EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov

Európska komisia 23. júla 2019 predstavila súbor opatrení na ochranu a obnovu svetových lesov. Oznamuje medzi nimi zriadenie Observatória EÚ pre odlesňovanie, degradáciu lesov a zmeny svetového lesného porastu. Stredisko bude vychádzať z už existujúcich monitorovacích nástrojov vyvinutých JRC.

Toto observatórium bude monitorovať odlesňovanie na základe údajov z pozorovania Zeme, najmä z programu EÚ Copernicus. Cieľom je uľahčiť prístup k informáciám  pre verejné subjekty, spotrebiteľov a podniky.

Stredisko prispeje k 8. environmentálnemu akčnému plánu a stratégii EÚ v oblasti lesného hospodárstva – prioritná oblasť: Les z globálneho hľadiska. Prispeje tiež k akčnému plánu pre biohospodárstvo EÚ, ktorý predpokladá pilier na pochopenie ekologických hraníc biohospodárstva.

JRC pracuje na monitorovaní odlesňovania

Za posledných 25 rokoch JRC poskytuje vedeckú podporu politiky v záležitostiach týkajúcich sa lesov. Spoločné výskumné centrum vyvinulo metódy na monitorovanie tropického a európskeho odlesňovania a degradácie lesov, ako je napríklad Lesný informačný systém pre Európu (FISE), Regionálne lesné observatóriá v Afrike a juhovýchodnej Ázii alebo pilotný projekt bezcestného lesa.

Mapa ukazuje predpokladaný rok zániku dažďových pralesov na celom svete

Mapa ukazuje predpokladaný rok zániku dažďových pralesov na celom svete

Prognózy sú založené na mape ROADLESS-FOR a extrapolácii miery rušenia (odlesňovanie a degradácia) pozorovaných počas poslednej dekády (2009 – 2018).

Akčný plán EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov navrhuje aj implementáciu udržateľných hodnotových reťazcov založených na lesoch a podporu trvalo udržateľných biohospodárstiev v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biohospodárstva.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay/sandid

Zdroje:

EU Science Hub

Wikipedia

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky