Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vihorlatský prales a Rydošová boli vyhlásené za prírodné rezervácie

Marta Bartošovičová

Vyhlásenie prírodných rezervácií Vihorlatský prales a Rydošová sú zásadným príspevkom k doriešeniu dlhoročných sporov o lokalitu UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Vihorlatský prales. Zdroj: sirava.sk

Vihorlatský prales. Zdroj: sirava.sk

Minister životného prostredia Ján Budaj získal podporu vlády na vyhlásenie dvoch nových prírodných rezervácií – Rydošová a Vihorlatský prales. K ukončeniu legislatívneho procesu pre prírodnú rezerváciu Vihorlatský prales minister Ján Budaj zdôraznil, že ide o veľký úspech angažovanej verejnosti.

„Hneď po nástupe na ministerstvo som sa začal zaoberať hromadnou pripomienkou, ktorú podporilo vyše 70 tisíc signatárov. Dožadovali sa, aby sa jazero Morské oko a jeho okolie zaradilo v rezervácii Vihorlatský prales do najvyššieho stupňa ochrany. Som rád, že im všetkým môžem odkázať – podarilo sa,“ pripomenul minister Budaj a potvrdil, že vo vyhlasovaní chránených území bude rezort životného prostredia pokračovať.

Minister Ján Budaj (vľavo) a minister Ján Mičovský na rokovaní vlády SR. Zdroj: MPaRV SR

Minister Ján Budaj (vľavo) a minister Ján Mičovský na rokovaní vlády SR. Zdroj: MPaRV SR

Podpora vyhlásenia dvoch prírodných rezervácií

Schváleniu Návrhu nariadenia vlády SR na vyhlásenie Vihorlatského pralesu za prírodnú rezerváciu predchádzala konštruktívna diskusia.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský návrh podporil. Upozornil však, že Ministerstvo životného prostredia SR bude musieť vydať vyhlášku na spresnenie postupu pri nevyhnutnom kompenzovaní hodnoty súkromných lesov, ktoré sa stali súčasťou rezervácie. Je to dôležité aj preto, že ide o precedens, ktorý ovplyvní budúce konania v podobných prípadoch.

„Vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales je nielen dôležitým krokom k napĺňaniu programových cieľov súčasnej vlády a k obnove úcty ku krajine, ale z môjho pohľadu aj vzdanie zaslúženého holdu vzácnemu územiu, ktoré mám osobitne rád,“ povedal po zasadnutí vlády minister Mičovský.    

Kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO

Výmera prírodnej rezervácie Vihorlatský prales je 2 160,544 ha, z toho je v 5. stupni ochrany 1 574,5262 ha. Toto územie  aj územie prírodnej rezervácie Rydošová (88,347 ha) je súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. V medzinárodnom zápise sú zahrnuté lokality v Nemecku, na Slovensku a na Ukrajine.

Morské oko je tretím najväčším prírodným jazerom na Slovensku. Zdroj: unesconadosah.sk

Morské oko je tretím najväčším prírodným jazerom na Slovensku. Zdroj: unesconadosah.sk

Prírodná rezervácia Vihorlatský prales sa nachádza na území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat na východnom Slovensku. Predmetom ochrany v tejto oblasti sú prioritné biotopy európskeho významu – lipovo-javorové sutinové lesy, jedľovo-bukové kvetnaté lesy, javorovo-bukové horské lesy a ďalšie.

Najstaršie buky Vihorlatu majú aj 240 rokov. Ťažká dostupnosť tohto prírodného územia, ale aj ich systematická ochrana prispeli k tomu, že biotop bukových pralesov funguje vo svojej pôvodnej harmónii. Bez ľudských zásahov tam prebieha nekonečný prírodný cyklus, keď staré stromy uvoľňujú miesto novým a tie okamžite vyrastajú na vhodnom mieste. Prales obývajú pozoruhodné živočíchy európskeho významu – fúzač alpský, vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid, rôzne netopiere, ale aj salamandra škvrnitá či slizniak karpatský.

Vstup do Vihorlatského pralesa sa nachádza pri unikátnom jazere Morské oko, ktoré je tretím najväčším prírodným jazerom na Slovensku. Jazero sa rozprestiera na ploche približne 14 hektárov a jeho dno miestami dosahuje hĺbku až 25 metrov. Okolo Morského oka vedie chodník, ktorým sa dá obísť celé jazero.

(MB)

Zdroj a foto: www.minzp.sk/spravy/vihorlatsky-prales-rydosova-dockali-adekvatnej-pravnej-ochrany.html

www.mpsr.sk/jan-micovsky-podporil-vyhlasenie-prirodnej-rezervacie-vihorlatsky-prales/52—15792/

https://sirava.sk/turistika/vihorlatsky-prales/

www.unesconadosah.sk/lokalita-vihorlatsky-prales

Virtuálna prehliadka a video: www.unesconadosah.sk/lokalita-vihorlatsky-prales

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky