Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Fenomén čistých autoskiel alebo Kam sa vyparila lietajúca háveď?

VEDA NA DOSAH

Európa zažíva bezprecedentnú stratu biologickej rozmanitosti. Napriek čiastkovým úspechom pri ochrane niektorých veľkých cicavcov a rastlín dosiaľ zlyhávame pri ochrane najpočetnejšej zložky suchozemskej prírody - hmyzu.

Entomológom sa podarilo presvedčivo zdokumentovať masívny ústup lietajúceho hmyzu z európskych krajín. Cieľom prednášky bolo zasadiť tieto udalosti do širšieho kontextu a načrtnúť, čo vieme o dôvodoch vymierania hmyzu v stredoeurópskom priestore.

Kto je Marek Semelbauer

Mgr. Marek Semelbauer, PhD. vyštudoval zoológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje v Ústave zoológie SAV. Zaoberá sa najmä faunistikou, morfológiou a systematikou jednej mušej čeľade. Vo voľnom čase sa zúčastňuje dobrovoľníckych ochranárskych brigád v Bielych Karpatoch a Malých Karpatoch, na Záhorí a Podunajsku. Rád pozoruje prírodu a číta veľa kníh o evolučnej biológii.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky