Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Výskum Slnka a jeho vplyv na našu planétu

VEDA NA DOSAH

Prednáška bola o modernom výskume Slnka pozemskými veľkými slnečnými teleskopmi a špecializovanými kozmickými laboratóriami. Hosť predstavil najmodernejšie výsledky vo výskume Slnka za posledných 10 - 15 rokov. Tie popísali našu najbližšiu hviezdu ako zložité vesmírne teleso, ktoré významne ovplyvňuje našu technologickú civilizáciu. Magnetické polia v jeho prípade hrajú kľúčovú úlohu.

Na záver bol predstavený celoeurópsky projekt výstavby obrieho slnečného ďalekohľadu s priemerom hlavného zrkadla 4 m (za 200 miliónov eur), na ktorom participuje aj Slovenská republika. Ďalekohľad dá mladým slovenským vedcom (fyzikom, astronómom, slnečným fyzikom a technikom) perspektívu účasti na zaujímavej vedeckej práci.

Kto je Aleš Kučera

Astrofyzik RNDr. Aleš Kučera, CSc. je členom Predsedníctva SAV a pôsobí ako samostatný vedecký pracovník. Jeho odborné zameranie je astrofyzika, slnečná fyzika, výskum slnečnej atmosféry, výskum slnečných erupcií a vzťahov Slnko – Zem. Je zakladajúcim členom konzorcia EAST – European Association for Solar Telescopes a členom Medzinárodnej astronomickej únie.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.