Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako astronómia a archeológia súvisia s divadlom?

Monika Tináková

Na základe nebeského divadla vedeli napríklad starí Egypťania odčítať, kedy prídu záplavy

Rondely, kruhové stavby staršie ako Stonehenge, kedysi plnili nielen astronomické poslanie. Ľudia z nich pozorovali dramatické predstavenia staršie ako klasické divadlo – nezvyčajné nebeské úkazy, padajúce hviezdy či zatmenie Slnka.

Architektúra a astronómia majú k sebe veľmi blízko a ani prepojiť ich s divadlom nie je zložité. Dôkazom je aktuálne podujatie Veda v divadle, ktoré opäť prinieslo do Štúdia 12 Divadelného ústavu namiesto štandardného predstavenia s hercami, vedcov. Hosťami boli tentokrát Aleš Kučera z Astronomického ústavu SAV, ktorý je zároveň členom Predsedníctva SAV a Karol Pieta, zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV.

Stopy rondelu pod zemou naznačuje odlišné sfarbenie vegetácie Odlišným sfarbením sa v poraste obilia črtajú základy rondelu s viditeľnými bránami. 

Divadlo menom život

Mohlo by sa zdať, že potreba zabezpečenia obživy bola pre ľudí od doby kamennej jediný cieľ života a ľudstvo sa počas svojho vývoja riadilo len mechanickým zdokonaľovaním svojich pracovných nástrojov. „Avšak ľudia spred mnohých tisícročí mali hlboké myslenie a napriek tomu, že ich pracovné nástroje boli len opracované kamene, vedeli vytvoriť úžasné diela,“ hovorí archeológ Karol Pieta a dodáva, že neboli motivované potrebou monumentality, ako sa to kedysi vysvetľovalo. „Napríklad Egypťania museli presne vedieť, kedy prídu záplavy, ktoré prinesú životodarný kal Nílu a kedy môžu sadiť. Od toho závisel nielen ich holý život, ale aj celý chod ich krajiny.“ Takže ľudia sa na nebeské divadlo sústredili nie pre umelecký zážitok, ale preto, že hľadali súvislosti medzi dianím na oblohe a dianím na Zemi.

Archeológ PhDr. Karol PIETA, DrSc. (na gauči vľavo) a astrofyzik RNDr. Aleš Kučera, CSc. (vpravo) v rozhovore s moderátorom Miloslavom Juránim o súvislostiach medzi ich vednými odbormi a divadlom vrámci projektu Veda v divadle.

Astronómovia z doby kamennej

„Práve vďaka spolupráci astronómie a archeológie sa časom podarilo rozlúštiť, že napríklad rondely, veľké záhadné kruhové stavby, na ktoré je Slovensko nesmierne bohaté, lebo ich dnes máme vyše tridsať, slúžili nielen ako svätyne a miesta pre spoločné obrady, ale aj ako presne orientované observatóriá,“ hovorí astrofyzik Aleš Kučera. Metódy a techniky astronomického pozorovania sa v priebehu času menili, ale isto si kladiete otázku, nakoľko mohli byť presné. „Prirovnám to k hmlovine. My ju dnes dokážeme odmerať s veľkou presnosťou v krátkom čase. Civilizácie v minulosti síce nemali také presné meracie prístroje, ale mali čas a vďaka nemu došli k rovnakým výsledkom. Boli to naozaj vynikajúci astronómovia a ich merania boli astronomicky veľmi presné,“ potvrdzuje. „A pokiaľ ide o prepojenie s divadlom, sama astronómia je veľkým dramatickým predstavením – nádherné obrovské objekty, padajúce hviezdy, zatmenia Slnka, to sú šou, ktoré tu boli odjakživa, dokonca ešte pred klasickým divadlom,“ uzatvára.

Projekt Veda v divadle vznikol v lete tohto roka a je spoluprácou Slovenskej akadémie vied a Divadelného ústavu. Vedci sa chcú v umeleckom priestore priblížiť verejnosti a rozprávať o vede zrozumiteľne, jednoducho, s dávkou humoru aj s prepojením na umenie. Pod moderátorským vedením Miloslava Jurániho vystupujú v diskusii vždy dvaja vedci z rôznych oblastí výskumu.

Archeológ PhDr. Karol PIETA, DrSc. je významnou vedeckou osobnosťou s medzinárodným presahom. Špecializuje sa na stredoeurópsku archeológiu doby laténskej, rímskej a sťahovanie národov, včasný stredovek, experimentálnu archeológiu a počiatky kresťanstva. Je autorom 235 publikácií, z toho 9 významných monografií. V roku 2016 získal Cenu za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Bol pri mnohých výnimočných objavoch v archeológii.

Astrofyzik RNDr. Aleš Kučera, CSc. je členom Predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Vyštudovaný astronóm a astrofyzik pracuje od roku 1981 na Oddelení fyziky Slnka v Tatranskej Lomnici. V rokoch 2009 – 2017 bol riaditeľom Astronomického ústavu SAV. Jeho odborné zameranie je astrofyzika, slnečná fyzika, výskum slnečnej atmosféry, výskum slnečných erupcií a vzťahov Slnko – Zem.

Spracovala: Monika Hucáková

Foto: Martin Bystriansky, archív KP

Uverejnil: GC

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky