Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Planéty, asteroidy a meteority. Čo sú a odkiaľ prichádzajú?

VEDA NA DOSAH

RNDr. Juraj Tóth, PhD. je vedecký pracovník Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Vyštudoval astronómiu a astrofyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1998. Následne bol prijatý na Astronomicko-geofyzikálne observatórium FMFI UK v Modre, kde pracoval do roku 2004. Neskôr prešiel na pozíciu vedeckého pracovníka Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave so zameraním na malé telesá Slnečnej sústavy, špeciálne – meteory. Viedol expedície pri hľadaní meteoritov na Slovensku. Rozvíja nový pozorovací program v oblasti celooblohových videopozorovaní meteorov. Na univerzite prednáša úvod do astronómie, kozmický výskum planét, planetárnu kozmogóniu, dejiny astronómie a astronómiu pre učiteľské kombinácie a Univerzitu tretieho veku UK. Venuje sa aj popularizácii astronómie.

Od roku 2006 máme vďaka Medzinárodnej astronomickej únii novú definíciu planét slnečnej sústavy. Navyše vznikla úplne nová kategória trpasličích planét. Ako sa tieto telesá odlišujú od klasických planét? A čo vieme povedať o iných typoch telies nášho blízkeho vesmíru, napríklad asteroidoch, kométach alebo meteoroidoch? V rámci pedagogickej a vedeckej činnosti na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa študenti bakalárskeho a magisterského štúdia fyziky, a neskôr, astronómie a astrofyziky teoreticky, ako aj pri praktických pozorovaniach, či expedíciách, detailne zoznamujú s týmito telesami, s astronómiou „on the walking distance“. Počas pozorovaní asteroidov a komét z Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK, ktoré sa nachádza v Modre, sa podarilo objaviť viac ako sto nových asteroidov v oblasti medzi dráhami Marsu a Jupitera. Dokonca aj dva asteroidy, ktoré križujú dráhu Zeme a patria do skupiny blízkozemských asteroidov. Tie sú potenciálnou hrozbou pre Zem, námetom akčných filmov, a pre nás vedcov, príležitosťou na ich dôkladnejšie skúmanie. Stáva sa, že časť asteroidu sa rozhodne opustiť svoju domovinu vo forme meteoroidu, ktorý potom niekoľko miliónov rokov obieha po samostatnej dráhe okolo Slnka. Pri prelete okolo Zeme sa mu zapáči napríklad Slovensko, okolie Košíc a namieri si to na blízke lúky a lesy. To sa stalo jednému meteoritu 28. februára 2010, ktorý teraz voláme Košický. Tento sa nechal dokonca aj nájsť, ale väčšina meteoritov na planéte Zem zostane inkognito. Porozprávam vám, ako sa to všetko odohralo.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky