Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tauridy – meteorický roj pozorovateľný od polovice októbra do konca novembra

Ján Svoreň

Poloha Merkúra na slnečnom disku počas prechodu

Meteorické roje majú počas jesene pomerne vysokú intenzitu. Od polovice októbra do konca novembra môžeme pozorovať na oblohe meteorický roj Tauridy a do 7. novembra meteorický roj Orionidy, ktorý  maximum svojej aktivity dosiahne 22. októbra. V pondelok 11. novembra 2019 nastane zaujímavý úkaz, pozorovateľný z celého územia Slovenska prechod Merkúra popred slnečný disk.

Tauridy – meteorický roj  je pozorovateľný od polovice októbra až do konca novembra s nevýrazným maximom na prelome mesiacov. Ide o komplex malých rojov. Roj je ekliptikálny – pozorujeme južnú vetvu (32 dní) aj severnú vetvu (48 dní). Vzdialenosť radiantov oboch vetví je približne 7 stupňov. Dráha je podobná s dráhou periodickej kométy 2P/Encke. Vzdialenosť Zeme od dráhy 2P/Encke je 0,19 astronomickej jednotky.

P. Spurný (AsÚ AV ČR) so spolupracovníkmi objavil v dátach Európskej bolidovej siete novú vetvu Tauríd, ktorá obsahuje množstvo metrových telies a tiež niekoľko väčších asteroidov s priemerom až niekoľko sto metrov. Roj je veľmi rozptýlený, s maximálnou pozorovateľnou frekvenciou 5 až 10 meteorov za hodinu. Počas maxima sú výborné podmienky na pozorovanie – Mesiac je v nove.

 

Poloha Merkúra na slnečnom disku počas prechodu (autor P. Rapavý)

Poloha Merkúra na slnečnom disku počas prechodu (autor P. Rapavý)

Prechod Merkúra popred slnečný disk 11. novembra 2019

Úkaz, pozorovateľný z celého územia Slovenska, začne o 13. hodine a  35. minúte a bude ho možné  pozorovať až do západu Slnka (v Bratislave o 16. hodine a  19. minúte). Dôrazne upozorňujeme buď na pozorovanie premietaním Slnka na tienidlo alebo na použitie kvalitných slnečných filtrov, inak hrozí poškodenie zraku. Vzhľadom na malý uhlový priemer kotúča planéty, bude Merkúr na disku viditeľný len s pomocou ďalekohľadu. Najbližší prechod Merkúra po tohtoročnom úkaze sa uskutoční až v novembri 2032.

Informáciu poskytol: doc. RNDr. Ján Svoreň, CSc., Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica

Pripomíname: V nedeľu 27. októbra 2019 končí letný čas pre rok 2019, o 3. hodine letného času sa hodiny posunú o hodinu späť.

Uverejnila: MB, NCP VaT pri CVTI SR 

 

O autorovi

Ján Svoreň

Ján Svoreň | externý autor

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

  • V rokoch 1967 až 1972 vyštudoval astronómiu a geofyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Od roku 1981 je vedeckým pracovníkom Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Venuje sa výskumu medziplanetárnej hmoty, predovšetkým komét a meteorov.
  • V roku 2016 získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy.
  • V roku 2002 pomenovala Medzinárodná astronomická únia asteroid 1999 TE6 jeho menom – Svoreň.
  • Doposiaľ publikoval vyše 280 vedeckých a odborných publikácií.
  • Od roku 2002 je predsedom Vedeckého kolégia Slovenskej akadémie vied pre vedy o Zemi a vesmíre.
  • Je členom Medzinárodnej astronomickej únie aj Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky