Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

NASA má opäť astronomickú snímku dňa od Tomáša Slovinského

VEDA NA DOSAH

Snímku s názvom Spln Mesiaca a Marsu zachytil náš astrofotograf v blízkosti Košíc.

Zákryt Marsu Mesiacom. Foto: Tomáš Slovinský

Fotografia Tomáša Slovinského Spln Mesiaca a Marsu. Zdroj: NASA

Fotografia zo skorého rána 8. decembra 2022 originálnym spôsobom zachytáva vzácny úkaz zákrytu (takzvanú okultáciu) Marsu Mesiacom, ku ktorému došlo nad územím Európy a USA. Mars bol v čase úkazu v takzvanej opozícii so Slnkom (a práve v čase tejto opozície bol v zákryte za Mesiacom), a teda aj veľmi blízko, konkrétne najbližšie do jari roku 2031.

Tomáš Slovinský zachytil jav pri zákryte (o 6.05 ráno, keď sa Mars postupne schoval za mesačným diskom) a aj v čase výstupu (o 6.57 ráno, keď sa Mars opäť ukázal, ako sa Mesiac na oblohe posunul ďalej k východu).

Zatiaľ čo vstup prebiehal ešte pomerne vysoko nad obzorom na začiatku svitania, výstup bol pozorovateľný veľmi nízko, za svetla a na obraze Mesiaca i Marsu sa prejavil nepokoj vzduchu.

Slovinský skombinoval tieto dva momenty do jedného záberu, vďaka čomu vznikla taká unikátna časozberná mozaika poukazujúca jednak na priebeh samotného javu, jednak na to, ako vplýva chvenie zemskej atmosféry na vzhľad oboch objektov.

Ide o už 15. snímku dňa NASA, ktorá vznikla na území Slovenska, a v poradí o už 8. snímku Tomáša Slovinského, ktorú NASA publikovala.

Zdroj: TS Fyzikálneho ústavu v Opave/NASA
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky