Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladá vedkyňa skúma, ako súvisí nočné osvetlenie s príjmom potravy

VEDA NA DOSAH

Na svoj výskum získala grant Univerzity Komenského v Bratislave.

tekvica so škraboškou

Zdroj: iStockphoto.com

Ľudia, ktorí sú v noci vystavení tlmenému osvetleniu, častejšie priberajú a majú cukrovku. Správne načasovanie stravovania cez deň by však mohlo tento negatívny vplyv na metabolizmus zvrátiť. Vplyv nočného svetelného smogu na trávenie študuje doktorandka Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Valentína Rumanová, ktorá od univerzity na svoj výskum získala grant.

Aj svetlo z pouličných lámp je problém

Nočné svetlo ovplyvňuje fungovanie centrálnych biologických hodín, čo spôsobuje zmeny v rytmoch hormónov, príjme potravy a vody, ale aj metabolizmu. Riziko predstavuje už i veľmi nízka intenzita osvetlenia, na akú sme v mestách zvyknutí, napríklad svetlo z pouličných lámp alebo reklamných pútačov.

Pečeň nie je prispôsobená na dlhodobé uskladňovanie tukov

Valentína Rumanová z Prírodovedeckej fakulty UK skúma mechanizmy zodpovedné za zmeny v organizme. Výskum realizuje so svojím tímom na potkanoch, ktorých metabolizmus funguje podobne ako u človeka. Zistila, že aj slabé svetlo v noci narúša denné rytmy organizmu, a to v správaní, no taktiež na úrovni molekulárnych procesov. Dôsledkom je narušenie vnútorných rytmov, čo by mohlo prispievať k vzniku a rýchlejšiemu vývoju ochorení.

„Počas študijného pobytu v Medicínskom centre Univerzity v Amsterdame som v laboratóriu profesora Kalsbeeka realizovala experiment, v rámci ktorého sme zistili, že príjem potravy iba počas aktívnej fázy môže do určitej miery zmierniť narúšajúci vplyv tlmeného svetla v noci,“ hovorí Valentína Rumanová z UK o tom, ako s výskumom začínali.

Vplyvom tlmeného osvetlenia v noci dochádza k zvýšenému ukladaniu tukov v pečeni, ktorá nie je na takéto dlhodobé uskladňovanie prispôsobená, čo môže mať negatívny vplyv na rôzne metabolické dráhy. Avšak je zatiaľ málo známe, aký to má vplyv na denné rytmy rôznych parametrov nielen v prípade potkana a myší, ale aj človeka.

Ak by sa potvrdilo, že načasovanie príjmu potravy a vplyv nočného svetla spolu súvisia, pomôže to ľuďom s metabolickými ochoreniami, obezitou či diabetom. Vďaka správnemu načasovaniu stravovania by bolo možné spomaliť alebo potlačiť priebeh ich ochorenia.

Zdroj: TS PRIF UK

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky