Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Misia SOVA by sa mala stať najväčším českým satelitom v histórii

VEDA NA DOSAH

Vyvíja ju Akadémia vied Českej republiky v spolupráci s viacerými firmami pre Európsku vesmírnu agentúru.

Ilustrácia misie SOVA. Zdroj: OHN Czechspace

Ilustrácia misie SOVA. Zdroj: OHB Czechspace

Česi vyvíjajú družicu SOVA. Mala by sa stať najväčším českým satelitom v histórii. Svojou hmotnosťou zrejme prekoná poslednú veľkú českú družicu Magion 5.

Cieľom misie SOVA je spresniť klimatické modely, vďaka ktorým bude možné lepšie predpovedať extrémne javy počasia ako prívalové dažde, búrky, silný vietor či tornáda a efektívnejšie reagovať na zmeny klímy.

Družicu vyvíja spoločnosť OHB Czechspace v spolupráci s vedcami z Akadémie vied ČR a ďalšími firmami pre Európsku vesmírnu agentúru (ESA) v rámci výzvy Ambiciózní projekty ČR. Názov SOVA je skratkou pre družicové pozorovanie vĺn v atmosfére (Satellite Observation of waVes in the Atmosphere).

Príležitosť ukázať sa po 27 rokoch

Česko dostalo príležitosť vypustiť vlastnú vedeckú misiu po 27 rokoch. Satelit SOVA môže byť najväčším českým satelitom s hmotnosťou okolo 180 kilogramov.

Na obežnú dráhu by sa satelit mal vydať v roku 2028, pričom zostať na nej by mal najmenej dva roky. Preskúma procesy v atmosfére, takzvané gravitačné vlny, ktoré ovplyvňujú klímu a počasie na celom svete. Merania by sa mali uskutočňovať v stredných a vo vyšších vrstvách atmosféry, teda od 60 do 300 kilometrov nad Zemou.

Získané dáta pomôžu meteorológom vyvinúť presnejšie klimatické modely, vďaka ktorým budú môcť precíznejšie predpovedať extrémne javy počasia, ovplyvňujúce poľnohospodárstvo, záplavy a eróziu pôdy.

Môže varovať pred cunami či zemetrasením

Okrem toho by sledovanie vĺn a porúch v horných vrstvách atmosféry a v ionosfére mohlo potenciálne nájsť uplatnenie v budúcich systémoch varovania pred cunami. Zemetrasenia, cunami či konvektívne búrky totiž generujú atmosférické vlny šíriace sa dohora. „Atmosférické vlny vyvolané cunami by tak mohli byť zistené v horných vrstvách atmosféry skôr, než cunami zasiahne pobrežie, pokiaľ je epicentrum dostatočne ďaleko od pobrežia,“ vysvetlil Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

Okrem toho misia pomôže zlepšiť predpovede blížiacich sa tornád či turbulencií v letectve. Prínosné budú i merania porúch v ionosfére, ktoré môžu zhoršovať presnosť navigačných systémov vrátane GPS.

OHB Czechspace je zodpovedná nielen za návrh družice, ale aj za jej montáž, testovanie a návrh nosnej rakety v spolupráci s firmou Spacemanic z Brna a za následné uvedenie družice SOVA do prevádzky.

Hlavnými partnermi vedeckej časti misie sú vedci z Ústavu fyziky atmosféry a Ústavu jadrovej fyziky AV ČR, podporovaní vedcami z nemeckého výskumného ústavu DLR. Na vývoji družice sa podieľajú najmä české firmy na čele s Výskumným a skúšobným leteckým ústavom (VZLÚ), ktorý zabezpečuje riadenie družice i jej komunikáciu so Zemou.

Optické inštrumenty vyvíjajú firmy Meopta a OHB System, pričom Meopta ako hlavný dodávateľ vedeckého vybavenia misie zodpovedá za výrobu, montáž a finalizáciu dvoch kamier. Pozemnú stanicu zasa zaisťuje mladá startupová firma z Brna, GroundCom.

OHB Czechspace sa po realizácii misie SOVA stane takzvanou mission prime, teda spoločnosťou, ktorá zodpovedá za celú misiu – od stavby satelitu cez jeho testovanie, štart na obežnú dráhu Zeme či zaistenie komunikácie s našou planétou až po spracovanie dát a ich analýzu. Ide o výnimočnú situáciu, väčšina firiem má totiž v prípade, že je zapojená do vesmírnej misie, za úlohu postaviť len samotný satelit alebo jeho časť. O zvyšné veci sa spravidla stará Európska vesmírna agentúra (ESA).

Testy, analýzy a výpočty

Pred niekoľkými týždňami bola podľa Ondřeja Krepla z OHB Czechspace úspešne dokončená fáza A1, ktorej cieľom bolo overiť uskutočniteľnosť celej misie. „Prvotný dizajn treba otestovať radom analýz a výpočtov: od výpočtov obežnej dráhy cez výpočet kapacity batérií či sily signálu pre spojenie s pozemnou stanicou až po kompatibilitu so zvolenou nosnou raketou. Z niekoľkých možností realizácie sa potom vyberie tá najvhodnejšia,“ priblížil autor projektu.

Aktuálne sa tím nachádza vo fáze B1, počas ktorej sa na základe výsledkov analýz rozpracúva zvolený dizajn do väčších detailov. Vznikne tak predbežný návrh misie (družice) a ujasní sa podoba všetkých systémov a funkcií.

V septembri prebehne v rámci programu Ambiciózní projekty ČR vyhodnotenie misie SOVA a ďalších projektov. Program vytvorilo Ministerstvo dopravy ČR spolu s agentúrou ESA. Jeho cieľom je vybudovať v Českej republike kapacity pre vývoj a výrobu vlastných kozmických misií.

Aktuálne sa v rámci programu pripravuje niekoľko ambicióznych projektov. Česká delegácia agentúry ESA ich v septembri vyhodnotí a rozhodne, ktoré z nich sa budú realizovať.

Misie budú financované zo zdrojov Ministerstva dopravy ČR. Kritériom je, že realizačná fáza vybraných projektov nesmie presiahnuť 30 miliónov eur.

Zdroj: AV ČR
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky