Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Účastníkov Botanikiády 2016 čakajú „Tajomné rastliny“

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto: Lotus

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už po siedmykrát organizuje projekt pod názvom Botanikiáda. Projekt je určený žiakom a pedagógom piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční v botanickej záhrade v troch turnusoch počas májových stried 4., 11. a 18. mája 2016, sa stretne 209 žiakov a 105 pedagógov. Turnusom regionálneho kola predchádzalo kolo školské.

„Školské kolo sa každoročne realizuje formou interaktívneho on-line testu a prebieha na zaregistrovaných školách. Je nám ľúto, že do projektu nemôžeme prijať všetky školy, ktoré o projekt majú záujem. Tento rok sa do projektu podarilo zaregistrovať 105 základných škôl z východného Slovenska a on-line test absolvovalo 2 695 žiakov“, informuje odborná pracovníčka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, RNDr. Andrea Fridmanová, PhD., koordinátorka projektu.

Botanikiáda

 

Hlavným cieľom projektu Botanikiáda je vzbudiť záujem talentovaných žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom hravej formy súťaže a nenútenou formou ich informovať o význame rastlín, ochrane a tvorbe životného prostredia a zároveň motivovať pedagógov prírodopisu k väčšej kreativite pri výučbe. „Tento ročník Botanikiády nesie podtitul Tajomné rastliny. Na žiakov budú čakať problémové úlohy na šiestich stanovištiach, ktoré budú rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady, nevynímajúc expozičný skleník, okolie bazénov či parenísk, takže sa žiaci môžu zoznámiť aj so širšími priestormi botanickej záhrady a jej pestovateľským zázemím a okrem teoretických vedomostí si overia aj svoje praktické zručnosti. Pedagógom sa prostredníctvom prezentácií pokúsime predstaviť nové metodické postupy a zaujímavé poznatky v oblasti botaniky a ekológie“, približuje doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Botanikiáda

 

Rovnako ako v ostatných rokoch, je aj tentoraz projekt Botanikiáda zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ a realizuje sa aj vďaka podpore partnerov. „Naša veľká vďaka pri realizácii siedmeho ročníka patrí Nadácii UPJŠ, spoločnosti Zeocem Bystré a Slovenskej botanickej spoločnosti SAV“, dodáva RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.  

 

Autor: RNDr. Andrea Fridmanová, PhD., Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

Ilustračné foto: www.pixabay.com

Foto: Tlačová správa UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky