Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská akadémia vied má na Agrokomplexe v Nitre vlastnú expozíciu

VEDA NA DOSAH

Prezentuje na nej najzaujímavejšie výskumné témy a výsledky z rôznych vedeckých oblastí.

Stánok SAV na Agrokomplexe v Nitre. Zdroj: Katarína Gáliková/SAV

Stánok SAV na Agrokomplexe v Nitre. Zdroj: Katarína Gáliková/SAV

Na 47. ročníku poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex v Nitre, ktorá otvorila návštevníkom svoje brány vo štvrtok, má svoju expozíciu aj Slovenská akadémia vied (SAV). Vo svojom stánku v pavilóne M2 predstavuje najzaujímavejšie výskumné témy a výsledky z rôznych vedeckých oblastí.

Návštevníci sa dozvedia napríklad o vplyve mikroplastov v pôde na rastliny, môžu sledovať vodoodpudivosť pôd či merať pôdnu vlhkosť. Spoznajú tiež med ako funkčnú potravinu a zistia viac o možnostiach, ktoré prináša nový akreditovaný test vyvinutý na pôde SAV.

„Ľudia sa najčastejšie pýtajú, čo znamená funkčnosť medu, či je možné nejako rozoznať pravý a nepravý med. Každý vie, že med je zdravý, ale nikto nevie, akým spôsobom sa to dá stanoviť. Preto tu prezentujeme nielen tepelne opracované vzorky medov, ale aj trepačku, pomocou ktorej vysvetľujeme, akým spôsobom stanovujeme antibakteriálnu aktivitu jednotlivých medov,“ hovorí vedúci Laboratória apidológie a apiterapie Juraj Majtán z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., pre ktorého je tohtoročná účasť na Agrokomplexe premiérou.

Súčasťou expozície SAV je tiež praktická ukážka čistenia toxických vôd pomocou elektrochemického reaktora. „Záujemcom predstavujeme metódy čistenia vôd, či už sú to priemyselné vody vznikajúce pri farbení textílií, alebo banské vody, ktoré sa snažíme čistiť a zbavovať kovov až na úroveň čo najbližšiu čistej vode,“ popísala exponát Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., vedecká pracovníčka Zuzana Bártová.

Okrem toho stánok SAV ponúka aj prezentáciu vzťahu poľnohospodárskej výroby a archeológie, v rámci ktorej predstavuje históriu pestovania rastlín či chovu domácich zvierat na území Slovenska. Záujemcovia môžu tiež pozorovať pod mikroskopom najskoršie vývojové štádiá ihličnanov a vyskúšať si prácu s pipetou. Odborníci z oblasti poľnohospodárstva sa dozvedia viac o vplyve globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu.

Nie len teória, ale aj prax

Slovenská akadémia vied svojou účasťou na Agrokomplexe dokazuje, že vedecký výskum na Slovensku sa nerealizuje len v teoretickej rovine, ale má aj praktický dosah na rozvoj prírody a spoločnosti.

„SAV chce na Agrokomplexe ukázať, že aj teraz, keď i na Slovensku naplno vnímame vplyv klimatickej zmeny, odborne prispieva k riešeniu komplexných otázok v oblasti hydrológie, ekológie lesa, zoológie, biológie rastlín či archeológie. S výsledkami výskumu SAV nielen v týchto vedných oblastiach sa môžeme stretávať tiež v bežnom živote, a preto sme radi, že môžeme odbornú a taktiež laickú verejnosť aj takouto formou oboznámiť s príkladmi našej vedeckej činnosti,“ skonštatoval člen Predsedníctva SAV Marek Radvanský.

Výstava v stánku SAV na Agrokomplexe v Nitre potrvá do nedele 21. augusta. Prezentujú sa na nej Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., Ústav geotechniky SAV, v. v. i., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Archeologický ústav SAV, v. v. i., Ústav hydrológie SAV, v. v. i., Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., a Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. O kvetinovú výzdobu stánku sa postaralo Arborétum Mlyňany.

Zdroj: TS SAV
(af)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky