Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vzdelávací program Kreatívna veda z dielne SAV mieri do základných škôl

VEDA NA DOSAH

Prinesie žiakom zážitkové vzdelávanie fyziky, chémie, biológie a technickej výchovy.

Program Kreatívna veda prinesie do škôl zážitkové vzdelávanie. Zdroj: SAV

Program Kreatívna veda prinesie do základných škôl zážitkové vzdelávanie. Zdroj: SAV

Systémový program zameraný na rozvoj kritického a vedeckého myslenia detí s názvom Kreatívna veda prinesie do škôl zážitkové vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technická výchova.

Jeho autormi sú vedci a vedkyne zo Slovenskej akadémie vied (SAV). Vznik programu podporilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Školy, ktoré majú záujem zaradiť ho v nasledujúcom školskom roku do svojho vyučovacieho procesu, sa môžu prihlásiť na oficiálnej stránke projektu.

Kreatívna veda je spoločný názov pre aktivity, ktoré realizujú odborníci piatich ústavov SAV. Program je určený učiteľom II. stupňa základných škôl, ktorí dokážu vďaka nemu doplniť vyučovanie o kreatívne úlohy, atraktívne vzdelávacie materiály, pokusné sety, návštevu laboratória či prednášky vedcov. Využiť môžu aj vedecký mentoring žiakov, ktorí sa pripravujú na olympiády a iné vzdelávacie súťaže.

„V pilotnom ročníku chceme v praxi overiť hypotézu, že ak učiteľom dáme do rúk vhodné a potrebné nástroje pre implementáciu zážitkového vzdelávania, nič nebráni tomu, aby sa kritické a vedecké myslenie stalo neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu,“ povedal riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV Martin Nosko, ktorý sa spolupodieľal na tvorbe programu.

„V oblasti biológie sme pre žiakov spracovali kompletnú kapitolu o obehovej sústave a naďalej im bude poskytované odborné vedenie pri riešení biologickej olympiády,“ doplnil jeden z predkladateľov programu Miroslav Ferko z Ústavu výskumu srdca CEM SAV.

Učitelia a učiteľky chémie môžu svoje hodiny ozvláštniť zaujímavými prednáškami, ktoré zastreší Chemický ústav SAV. Triedy môžu tiež absolvovať hodinu chémie priamo v chemickom laboratóriu ústavu.

Odborníci z piatich ústavov SAV pripravili pre žiakov atraktívne materiály. Zdroj: SAV

Odborníci z piatich ústavov SAV pripravili pre žiakov atraktívne materiály. Zdroj: SAV

Ústav polymérov SAV a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV pripravili sety experimentov zameraných na fyziku a technickú výchovu pre 6. ročník základných škôl. Jeden set obsahuje 54 pokusov podľa tém, ktoré sa žiaci učia na hodinách fyziky. „Sú v ňom tiež všetky potrebné nástroje na to, aby si žiaci mohli na hodinách technickej výchovy zhotoviť rôzne pomôcky, napríklad vlastné rovnoramenné váhy, ktoré môžu následne použiť pri pokusoch na fyzike,“ vysvetľuje Alena Opálková Šišková z Ústavu polymérov SAV.

Do programu sa zapojil aj Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV. Ten spracuje vstupné a výstupné dotazníky zo škôl, ktoré sa zapojili do aktivít Kreatívnej vedy. Výsledky dotazníkového prieskumu poskytnú autorom programu predstavu o znalostnej úrovni žiakov v daných predmetoch pred absolvovaním a po absolvovaní vybraných aktivít i mieru vplyvu programu Kreatívna veda na zlepšenie ich vedomostí.

Program Kreatívna veda vznikol s podporou MŠVVaŠ SR, SAV, Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a občianskych združení All4Science, o. z., a PREVEDA, o. z.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky