Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Regionálne kolo siedmeho ročníka Botanikiády úspešne za nami

VEDA NA DOSAH

Stévia

Siedmy ročník projektu Botanikiáda v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach niesol podtitul „Tajomné rastliny“ a tak ako v ostatných rokoch, i teraz bolo prvoradým cieľom usporiadať príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov a zároveň, zapojiť do projektu talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu danej problematiky. Podujatie prístupnou formou informovalo o význame rastlín, o novinkách pri ich pestovaní, ochrane a tvorbe životného prostredia a prostredníctvom malých nadšencov botaniky posunulo získané informácie medzi ich rovesníkov.

Školské kolo projektu sa uskutočnilo na základných školách on-line formou v týždni od 11. do 15. apríla 2016. Zapojilo sa do neho 2 695 žiakov zo 105 zaregistrovaných škôl. Žiaci riešili 20 pripravených  otázok, najúspešnejší boli v otázke „Ktorá vodná rastlina výrazne vonia?“, kde správne odpovedalo až 90 % žiakov. Najviac sa žiaci potrápili s otázkou „Čo majú spoločné leknica, kosatec žltý a záružlie močiarne?“, kde správne odpovedalo iba 35,1 % žiakov.  Po vyhodnotení školských kôl bolo v kompetencii každej školy vybrať účastníkov na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v troch turnusoch 4., 11. a 18. mája 2016. Zúčastnilo sa na ňom 105 učiteľov a 209 žiakov. 

Botanikiáda 2016 Botanikiáda 2016

Pre učiteľov bol pripravený osobitný program vo forme pútavých prezentácií. „Účastníkom Botanikiády sme sa snažili priblížiť zaujímavé, viac či menej tajomné rastliny nielen prostredníctvom informácií, ale napríklad aj prostredníctvom sady rastlinného materiálu, ktorú dostala každá škola od botanickej záhrady ako dar na ďalšie pestovanie. Tentokrát to bola zaujímavá liečivá rastlina marolist väčší, známa aj ako bylina sv. Márie Magdalény, veľmi známa sladká rastlina stévia cukrová a do tretice, pre žiakov asi najlákavejšia rastlina, hmyzožravá rosička kapská. Veríme, že sa rastlinám bude v školách dariť a žiaci sa o nich budú príkladne starať,“ poznamenáva RNDr. Andrea Fridmanová, PhD., koordinátorka projektu.

Na žiakov čakalo šesť stanovíšť s problémovými úlohami, na ktorých si vyskúšali nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Najúspešnejší riešitelia regionálneho kola počas jednotlivých turnusov Botanikiády 2016 boli odmenení malými darmi.

Tohtoroční najúspešnejší riešitelia regionálneho kola:

 • Bianka Gurská – Súkromná ZŠ Dneperská1, Košice
 • Arnold Világi – CZŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2, Košice
 • Ivana Rusnáková – CZŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2, Košice
 • Michal Adamko – ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava
 • Laura Dzobová – ZŠ Jenisejská 22, Košice
 • Lucia Rošková – ZŠ Jenisejská 22, Košice
 • Viktória Gillingerová – ZŠ Kežmarská 28, Košice
 • Mária Siváková – ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné
 • Timea Kožárová – ZŠ ČSL armády 22, Prešov
 • Jana Ménová – ZŠ ul. SNP 121, Rozhanovce
 • Tobiáš Petras – ZŠ s MŠ Hlavná 66, Spišské Hanušovce
 • Filip Balogh – ZŠ, Bukovecká 17, Košice.
Botanikiáda 2016

Botanikiáda 2016

Vďaka za finančnú pomoc pri realizácii projektu patrí Nadácii UPJŠ v Košiciach, spoločnosti Zeocem Bystré a Slovenskej botanickej spoločnosti SAV, informuje RNDr. Andrea Fridmanová, PhD. a dodáva: „Dúfame, že aj tento rok si účastníci projektu z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odniesli nielen sadu rastlín a iné benefity, ale aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.“

 

Zdroj: Mária Hrehová, Tlačová správa UPJŠ v Košiciach

Foto: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach

Ilustračné foto: www.pixabay.com

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky