Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Snehové vločky – je skutočne každá z nich jedinečná?

VEDA NA DOSAH

Všeobecne panuje vo svete rozšírený mýtus, že žiadne dve snehové vločky nie sú rovnaké. Nie je to ale celkom pravda. O tejto, ale aj mnohých ďalších matematických zaujímavostiach ukrytých v obdivuhodných geometrických tvaroch snehových vločiek sa môžete dozvedieť viac vo Vedeckej cukrárni.

Vedci dokázali, že existuje len 8 základných tvarov vločiek, ktoré môžu mať až 35 rôznych modifikácií. Pri mrznutí kvapky vody vzniká jej kryštalizáciou symetrický šesťuholníkový tvar vločky v rôznych modifikáciách, ktoré ovplyvňuje najmä usporiadanie molekúl vody a teplota počas procesu kryštalizácie. Zložité ornamentálne tvary vločiek sú osovo súmerné podľa troch osí súmernosti a stredovo súmerné podľa spoločného bodu týchto osí. Tvarom pripomínajú fraktál nazývaný Kochova vločka, ktorý sa dá zostrojiť opakovaným delením trojuholníka na princípe „sebapodobnosti“. Opakovaním procesu delenia bez obmedzenia môžeme vytvoriť krivku nekonečnej dĺžky.

Kto je Daniela Velichová

Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. je vedúcou Ústavu matematiky a fyziky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Okrem pedagogickej činnosti na univerzite pôsobí aktívne v oblasti matematického vzdelávania európskych inžinierov v rámci Európskej organizácie SEFI a v Európskej asociácii žien v matematike EWM. Jej výskumnými záujmami sú predovšetkým geometria a geometrické modelovanie útvarov, ďalej počítačová grafika, e-learning v matematike a vývoj webových aplikácií. Je autorkou okolo 200 publikácií – kníh a vedeckých článkov z oblasti matematiky, geometrie, počítačovej grafiky a e-learningu.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky