Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kam za vedou? Do Prírodovedného múzea v Bratislave

Marta Bartošovičová

Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave

Príjemným spestrením horúcich letných dní môže byť aj návšteva Prírodovedného múzea SNM v Bratislave, ktoré sa svojimi zbierkami zaraďuje medzi významné prírodovedné európske múzeá. Zbierkový fond obsahuje zhruba 2,5 milióna kusov a predstavuje najrozsiahlejšie zbierky v rámci Slovenského národného múzea. Exponáty tohto jedinečného múzea určite zaujmú malých aj veľkých. 

Prírodovedné múzeum SNM sa postupne vytvorilo z prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného múzea, neskôr Slovenského múzea. Od vzniku Slovenského národného múzea v roku 1961, je jeho súčasťou ako významné prírodovedné pracovisko. Svoje hlavné aktivity zameriava na dokumentáciu živej a neživej prírody.

Akvizičná činnosť múzea je zameraná najmä na územie Slovenska. Časť zbierkového fondu je vystavená v trvalých expozíciách a ďalšia je prezentovaná pri rôznych výstavných podujatiach. Múzeum sídli v účelovej budove na Vajanského nábreží č. 2, kde sú verejnosti prístupné prírodovedné expozície a výstavy.

EXPOZÍCIE

Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi

Expozícia predstavuje objavenie  sa prvých živých organizmov v prekambriu, pred 3500 mil. rokov, prvohory, druhohory, treťohory a končí vo štvrtohorách nástupom takmer súčasných foriem flóry a fauny.  Približuje významné evolučné zmeny a predstavuje hlavných zástupcov živočíchov a rastlín jednotlivých geologických období. Paleontologická expozícia obsahuje  viac ako 700 vzoriek skamenelín od miniatúrnych až po dvojmetrový kel mamuta srstnatého.

Predstavu o živote v geologickej minulosti dokresľujú obrazové i trojrozmerné rekonštrukcie paleoprostredia (diorámy). Sú tu aj unikátne modely vyhynutých organizmov, napr.  model dinosaura, ktorý zanechal stopy vo Vysokých Tatrách, v horninách starých asi 200 mil. rokov, ale aj meter dlhého vodného škorpióna, ktorý žil asi pred 425 mil. rokmi. Expozícia končí modelom mamuta srstnatého, najznámejšieho živočícha zatiaľ poslednej ľadovej doby v dejinách Zeme. Informácie dopĺňajú interaktívne animované programy i dokumentárne filmy.

Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi

Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska

Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave Expozícia Biodiverzita SlovenskaÚvod expozície je zároveň úvodom do sveta živej prírody. Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta rastlín a živočíchov. Prostredníctvom jednoduchej animácie sa oboznámi so základnými procesmi fotosyntézy a problematikou systematického triedenia živých organizmov, aby bol vzápätí ohromený veľkosťou obrovskej ryby – vyše šesťmetrovej vyzy, ktorá sa vyskytovala na Slovensku ešte na začiatku 20. storočia, ale dnes už na našom území nie je.

Zástupcovia živočíšnych druhov sú prezentovaní vo vitrínach v rámci systematických skupín, ktorými sú mäkkýše, kôrovce, hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Je tam aj kostrový materiál, hniezda a vajíčka vtákov či stopy cicavcov. Prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na podsvietených stojanoch. 

Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave  - obrovská ryba vyza

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave Expozícia Biodiverzita ZemePrehliadka expozície postupne zoznamuje návštevníkov so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží a ďalších. Expozícia ukazuje pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.

Z prehľadu zázračnej rozmanitosti Zeme je vidieť, že pre existenciu človeka na Zemi je dôležité, aby sa zachovali všetky živé organizmy, ako aj zložky neživej prírody tvoriace ich životné prostredie.

Zázrak prírody – Klenoty Zeme

Prírodovedné múzeum v Bratislave Expozícia Klenoty Zeme.jpgDominantami mineralogickej expozície sú reprezentačné vzorky charakteristických minerálnych asociácií niektorých rudných rajónov Slovenska a veľkorozmerné vzorky minerálov. Prostredníctvom 1100 vzoriek je prezentovaných viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. Exponáty sú usporiadané v zmysle kryštalografickej klasifikácie H. Strunza.

Systematickú zbierku minerálov dopĺňajú ukážky brúsených a ozdobných kameňov z viacerých významných nálezísk zo Slovenska, Austrálie, Mexika či Ruska. Historické banské mapy pripomínajú atmosféru banských miest s ich bohatou históriou. Širšie informácie o chemickom zložení, fyzikálnych vlastnostiach, spôsobe vzniku, výskyte a použití asi stovky najbežnejších minerálov poskytuje v expozícii počítačový program pre verejnosť.

Adresa

Prírodovedné múzeum SNM sa nachádza v Bratislave na Vajanského nábreží 2, v budove Slovenského národného múzea

Otváracie hodiny 

V mesiacoch júl – august je Prírodovedné múzeum SNM otvorené v utorok až nedeľu od 9.00 do 17.00 hod., v sobotu od 10.00 do 18.00 hod. V mesiacoch september – jún je otvorené od 9.00 do 17.00 hod. V pondelok je zatvorené.

Na základe rozhodnutia MK SR každú prvú nedeľu v mesiaci je voľný vstup do múzea.

Odporúčame vyhradiť si na prehliadku múzea aspoň 1,5 hodiny. 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 

Zdroj textu o expozíciách a foto:

Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave

Boli sme, videli sme… SDEŤMI.COM

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky