Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Oslavujeme 30. výročie členstva Slovenskej republiky v CERN-e

VEDA NA DOSAH

Už tri desaťročia slovenskí fyzici spolupracujú na projektoch Európskej organizácie pre jadrový výskum.

Glóbus vedy a inovácií v švajčiarskom CERN-e s vlajkami členských štátov v popredí. Zdroj: iStockphoto.com

Budova CERN-u. Zdroj: iStockphoto.com

Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) je najvýznamnejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty, čo potvrdil objav Higgsovho bozónu v minulom desaťročí.

Naše kapacity v CERN-e

Presne pred 30 rokmi schválila rada CERN-u vstup Slovenska do tejto prestížnej vedeckej organizácie s účinnosťou od 1. júla 1993. CERN je vzorom medzinárodnej mierovej spolupráce na vedeckom poli, motorom vývoja nových technológií a ich transferu do členských krajín a školiacim centrom mladej generácie.

„Členstvo Slovenskej republiky v CERN-e je významným potvrdením kvality nášho výskumu, úrovne našich vedcov a pracovísk v oblasti fyziky vysokých energií. Za uplynulých 30 rokov si slovenskí vedci a študenti vybudovali vysoké renomé v medzinárodnej konkurencii, prispeli k významným vedeckým objavom a ich vklad je porovnateľný s viacerými väčšími krajinami,“ uviedol štátny tajomník rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR Michal Fedák.

Veľký hadrónový urýchľovač. Zdroj: CERN

Veľký hadrónový urýchľovač. Zdroj: CERN

Výchova študentov a transfer technológií

Výchova študentov mnohých zameraní v CERN-e (fyzika, elektronika, IT) im otvára dvere do najvýznamnejších fyzikálnych laboratórií sveta či špičkových firiem. Okrem študentov využívajú možnosti CERN-u aj učitelia fyziky na oboznámenie sa s najnovšími experimentálnymi zariadeniami.

Transfer špičkových technológií z CERN-u do SR umožňuje zapojenie našich špecialistov a ich expertízu v nových technológiách vyvíjaných v CERN-e v oblasti elektroniky, fyziky kovov, kryogeniky, vo vývoji medicínskych detektorov, supravodivých magnetov, počítačových sietí, v aplikáciách umelej inteligencie. Následne prispievajú k zvyšovaniu technologickej úrovne našich firiem. Firmy tiež získavajú objednávky z CERN-u, ktoré sú často vo vyšších objemoch ako výška členského príspevku SR.

Slovensko si členstvo slávnostne pripomenie

Pri tejto príležitosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Výborom pre spoluprácu SR s CERN organizuje dňa 27. júna 2023 vo Vedeckom parku UK v Mlynskej doline v Bratislave pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej slávnostné zasadnutie. Zúčastnia sa ministri školstva a zahraničných vecí, riaditeľka pre medzinárodné vzťahy CERN-u, hostia z Českej republiky a CERN-u, ako aj komunita vedcov a študentov spolupracujúcich s CERN-om.

Na stretnutí sa pripomenú hlavné míľniky nášho členstva v CERN-e a predstavia sa výhody členstva pre našu vedu, ekonomiku a spoločnosť. Stretnutiu bude predchádzať dopoludňajší program pre stredoškolákov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý zahŕňa prednášky, virtuálnu návštevu experimentu ATLAS, stavbu hmlových komôr a pozorovanie častíc kozmického žiarenia.

Vznik systému World Wide Web

Pred 30 rokmi 30. apríla 1993 predstavitelia CERN-u urobili dôležité oznámenie. Walter Hoogland a Helmut Weber, respektíve vtedajší riaditeľ výskumu a riaditeľ administratívy, sa rozhodli verejnosti poskytnúť nástroj, ktorý Tim Berners-Lee po prvý raz navrhol v roku 1989, aby si vedci a inštitúcie po celom svete mohli odovzdávať informácie. Sir Berners-Lee ani netušil, ako veľmi to zmení svet.

Viedla ho k tomu túžba po širokej konektivite a otvorenosti, vďaka ktorej sa jeho návrh neskôr stal World Wide Web (WWW). Predstavil si zjednocujúcu štruktúru na prepojenie informácií medzi rôznymi počítačmi.

V novembri 1990 túto „sieť informačných uzlov, ktorú môže používateľ prehliadať podľa želania“ Berners-Lee spolu s ďalším kolegom z CERN-u Robertom Cailliauom formalizovali ako návrh, ktorý označili „World Wide Web: Návrh na projekt HyperText“. Do konca roka Berners-Lee zaviedol kľúčové komponenty ako html, http a URL a vytvoril prvý webový server, prehliadač a editor (WorldWideWeb).

Uvedením WWW do prevádzky v CERN-e sa to však neskončilo. Dňa 30. apríla 1993 CERN vyhlásil web za verejnú doménu a zabezpečil, že bude fungovať ako otvorený štandard. Pri tejto príležitosti CERN uverejnil najnovšiu verziu WWW softvéru vo verejnej sfére a sprístupnil ju ľubovoľnému použitiu a zlepšeniam.

Zdroj: TS MŠVVaŠ, CERN, VEDA NA DOSAH

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky