Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dotknite sa vedy naživo. Zážitkové centrum vedy Aurelium je opäť otvorené.

VEDA NA DOSAH

Na mieste, kde sa prelína zábava s učením, môžete prostredníctvom interaktívnych exponátov pochopiť, ako fungujú moderné zdroje obnoviteľnej energie alebo pod mikroskopom odhaliť pozoruhodnú štruktúru rôznych vzoriek flóry a fauny. Zážitkové centrum vedy Aurelium bude opäť prístupné verejnosti od utorka 26. mája 2020 v upravenom režime za prísnych hygienických opatrení.

Pozvánka do ZCV Aurelium. Zdroj: ZCV Aurelium

Aurelium sa im prispôsobilo, pretože žiaci a študenti sa z dôvodu pandémie koronavírusu zatiaľ vzdelávajú online z domova, a to prevažne počas doobedia, a upravilo otváracie hodiny na poobedie. Jeho sprístupnenie je spojené s ochrannými a hygienickými opatreniami. Povinnosťou bude nosenie ochranného rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe a dodržiavanie minimálne 2-metrového odstupu medzi návštevníkmi. Pred jeho návštevou treba brať do úvahy, že maximálny počet návštevníkov je 50.

Zážitkové centrum Aurelium ponúka interaktívne exponáty, ktoré približujú to, ako vďaka vedeckým poznatkom, objavom a vynálezom ľudská spoločnosť neustále napreduje. Zdôrazňuje však aj dôležitosť prírody, ktorá reaguje na každú nerovnováhu vyvolanú človekom veľmi citlivo. Vedci boli medzi prvými, ktorí upozorňovali na klimatické zmeny a možné dopady globálneho otepľovania spôsobené ľudskou činnosťou.

A tak si v Aureliu okrem exponátov, ktoré vysvetľujú základné fyzikálne javy, môžete vychutnať napríklad aj expozíciu Tajomný svet lesa, ktorá vám priblíži les ako ekosystém, druhy lesov či ich úlohu v krajine. Vďaka mikroskopom môžete odhaliť pozoruhodnú štruktúru rôznych vzoriek flóry a fauny. Ak zmýšľate ekologicky, určite vás zaujme aj model lietajúcej veternej elektrárne, ktorý stvárňuje prepojenie špičkových technológií s umením.

Pod mikroskopom. Zdroj: ZCV Aurelium

Vďaka mikroskopom v ZCV Aurelium môžete odhaliť pozoruhodnú štruktúru rôznych vzoriek flóry a fauny. Otváracie hodiny sú uverejnené na stránkach ZCV Aurelium. Zdroj: ZCV Aurelium

„Ľudia si obľúbili koncept zážitkového vzdelávania najmä pre možnosť priameho kontaktu s vedou a technikou. Pandémia znemožnila akékoľvek kontaktné formy vzdelávania. Z toho dôvodu očakávame zvýšený záujem verejnosti a študujúcej mládeže o naše interaktívne exponáty. Na návštevníkov, ktorí majú po dlhšej dobe možnosť opäť spoznávať vedu zábavnou formou, sa tešíme,“ hovorí vedúci Centra vedy Martin Smeja.

Na dodržiavanie ochranných a hygienických opatrení budú v Aureliu dohliadať lektori. Priestory budú nepretržite vetrané a zabezpečená bude aj pravidelná dezinfekcia priestorov a exponátov. Vstup pre organizované exkurzie a skupinové návštevy (nad 10 osôb) nebude možný až do odvolania.

Otváracie hodiny sú uverejnené na stránkach ZCV Aurelium.

Videopozvánka do Aurelia

Zdroj: Tlačová správa ZCV Aurelium
Foto: ZCV Aurelium

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky