Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Vo svete vedy Cyrila Rajnáka (Vedec roka SR 2019)

Elena Rakúsová

RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD. sa venuje syntéze a štúdiu molekulových magnetov, v ktorých by mohla byť nositeľom informácie len jediná molekula, prípadne viac spojených molekúl.

Za výskum jednoiónových, jednomolekulových a jednoretiazkových magnetov, ktoré predstavujú odrazový mostík pre budúce hi-tech úložné zariadenia, získal ocenenie Vedec roka 2019 v kategórii mladý vedecký pracovník.

Táto technológia predstavuje revolúciu v pamäťových médiách gigantickej kapacity (rádovo zetabitov, čiže stoviek exabajtov – EB). Teoreticky umožní skladovať omnoho viac informácií ako dnešné superpočítače aj v bežných počítačoch, pamäťových diskoch či mobilných telefónoch.

Tím okolo doktora Rajnáka skúma malé molekuly obsahujúce atómy uhlíka, vodíka, dusíka, síry a kladne nabité častice najčastejšie z radu prechodných prvkov, akými sú kobalt, železo a iné. „Snažíme sa napríklad pripraviť látku, ktorej molekula dokáže udržať nejakú informáciu. Tak, ako máme dnes disky, na ktoré zapisujeme informácie, dokážeme  teoreticky pri aplikácii konkrétnej látky na rovnako veľký nosič zabezpečiť vyššiu hustotu zápisu,“ vysvetľuje vedec.

(TL)
Video: Elena Rakúsová, CVTI SR

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.