Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Stres a depresia. Ako s nimi žiť?

VEDA NA DOSAH

V októbrovej Vedeckej kaviarni sme diskutovali o strese a depresii. Pokúsili sme sa zodpovedať otázky, kedy nám stres pomáha a kedy naopak škodí. Hovorili sme tiež o tom, prečo sa nepotrebujeme zbaviť stresu, ale najmä jeho negatívnych dôsledkov.

Stres je reakcia, odpoveď organizmu na záťažové podnety nazývané stresory. Počas stresovej reakcie sa vylučujú stresové hormóny, z ktorých najznámejšie sú adrenalín a kortizol. Pokiaľ stresové situácie správne zvládame, tieto hormóny nám pomáhajú. Ak je však stresových podnetov príliš veľa, sú intenzívne alebo trvajú dlho a nevieme ich zvládať, prejavia sa negatívne dôsledky, napríklad poruchy nálady, občasná úzkosť a depresívna nálada. Nadmerná stresová záťaž však môže u citlivých ľudí prispieť až k rozvoju depresie ako duševnej poruchy, čo je už závažný chorobný stav. Existujúce lieky na liečbu depresie a úzkosti nie sú ideálne a nepomáhajú všetkým.

Profesorka Ježová nám v prednáške priblížila výskum, ktorý odkrýva nové možnosti. Realizuje sa nielen na zvieratách, ale aj na zdravých ľuďoch či na pacientoch v spolupráci s klinickými pracoviskami. Porozprávala nám o objave celkom nových účinkov stresového hormónu aldosterónu a vysvetlila, ako môže zabránenie týmto účinkom znižovať úzkosť a depresiu. Priblížila nám aj prvé výsledky z výskumu, ktoré naznačili, že koncentrácie aldosterónu úzko súvisia práve s úspechom liečby depresie.

Kto je Daniela Ježová

Farmakologička prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. pôsobí v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, zároveň je aj členkou Predsedníctva SAV. Vo svojej vedeckej práci sa venuje výskumu stresu, úzkosti, depresie, mozgovej plasticity, fyziológie človeka a neuroendokrinných korelátov, ako aj účinku psychotropných látok.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky