Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Daniela Ježová: Výskum odkrýva nové možnosti v liečbe depresie a úzkosti

Marta Bartošovičová

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Významná slovenská vedkyňa a uznávaná farmakologička prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., je profesorkou na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vedúcou Laboratória farmakologickej neuroendokrinológie v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a členkou predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium. Zaoberá sa výskumom stresu, objasnením nových mechanizmov účinku antidepresív i úlohami stresových faktorov v patofyziológii depresívnych stavov. Priniesla nový pohľad na vzťah úzkosti a sekrécie stresových hormónov u človeka. Otvorila nový smer výskumu na základe odkrytia nepoznaných účinkov hormónu aldosterónu na psychické funkcie.

Profesorka Daniela Ježová pochádza z Bratislavy. Študovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala dlhodobý študijný pobyt v laboratóriu INSERM, Marseille vo Francúzsku a na NIH, Bethesda v USA. Bola koordinátorkou projektu 5. rámcového programu Európskej komisie. Patrí medzi najcitovanejších vedcov v oblasti lekárskeho výskumu na Slovensku. Je členkou Academia Europea, viceprezidentkou európskej organizácie All European Academies (ALLEA) a členkou hodnotiaceho panelu pre endokrinológiu, fyziológiu a patofyziológiu prestížnej Európskej rady pre výskum (ERC).

Za svoju prácu získala viacero prestížnych národných a medzinárodných ocenení (napr. Krištáľové krídlo v kategórii medicína a veda, Zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti, Cenu Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti. Vyškolila 17 PhD študentov a viac ako 20 diplomantov. Je členkou redakčnej rady a recenzentkou viacerých prestížnych vedeckých časopisov s vysokým impakt faktorom. Viac ako 80 krát bola pozvaná prednášať na medzinárodných vedeckých konferenciách. Je autorkou a spoluautorkou vyše 200 vedeckých článkov (väčšinou v časopisoch s vysokým impakt faktorom), ktoré získali viac ako 4000 WOS citácií, čím patrí medzi najviac citovaných vedcov na Slovensku. Jej Hirschov index je 37. 

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pani profesorka, študovali ste na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa čoho ste si vyberali vysokoškolské štúdium?

D. JEŽOVÁ: „Chcela som bojovať proti chorobám, fascinoval ma ľudský organizmus. Váhala som medzi farmáciou a medicínou, moje rozhodovanie ovplyvnil otec. Život ukázal, že som vyštudovala Farmaceutickú fakultu, ale celý život robím lekársky výskum. Farmakológia bola v minulosti chápaná ako výlučne medicínsky odbor a musela som dostať špeciálnu výnimku. Aj pedagogické aktivity vykonávam na lekárskej fakulte, učím dlhé roky farmakológiu medikov.“

Časť vedeckého tímu a študentov prof. Dr. Daniely Ježovej, DrSc. (v prvom rade v strede), vedľa nej Ing. Štefan Zorad, CSc., vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV. V tíme D. Ježovej sú najdlhšie: Dr. Nataša Hlaváčová, PhD. (prvý rad, zľava) a Ľudmila Žilavá (druhý rad, druhá sprava).

Na fotografii je časť vedeckého tímu a študentov prof. Dr. Daniely Ježovej, DrSc. (v prvom rade v strede), vedľa nej Ing. Štefan Zorad, CSc., vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV. V tíme D. Ježovej sú najdlhšie: Dr. Nataša Hlaváčová, PhD. (zľava) a Ľudmila Žilavá (druhý rad, druhá sprava). 

M. B.: Aktívne sa zapájate do národných i medzinárodných projektov. Ktoré dosiahnuté výsledky považujete za najvýznamnejšie?

D. JEŽOVÁ: „Spolupráca na projektoch, či už národných alebo medzinárodných, patrí medzi tie pekné stránky vedeckej práce. Vďaka spolupráci som spoznala množstvo úžasných ľudí. Viaceré spolupráce trvajú roky a stále ešte máme na čom spolupracovať, iné končia vyriešením projektu. Každého, kto pracuje vo výskume, špeciálne poteší, ak ho oslovia a požiadajú o spoluprácu zahraniční vedci, ktorí si prečítali naše publikácie a zaujali ich naše poznatky a metódy. Čo sa týka dosiahnutých výsledkov, nezoraďujem ich podľa významnosti. Cením si všetko, kde sa nám podarilo odkryť čosi nové, dosiaľ nepoznané. Práve teraz nadšene odkrývame nové poznatky o hormóne aldosteróne a veľmi nás teší, že naše nálezy boli prijaté medzinárodnou vedeckou komunitou a boli sme pozvaní zapojiť sa do európskej siete v tejto oblasti.“

M. B.: Ako človek zistí, že má depresiu? A čo je jej spúšťačom?

D. JEŽOVÁ: „Nie vždy je depresia včas rozpoznaná. Mnohokrát si to nechce pripustiť samotný pacient, vníma skôr telesné príznaky a navštevuje iných lekárov, nie psychiatrov ani psychológov. Keby existovala jednoznačná odpoveď na otázku čo je spúšťačom depresie, bolo by jednoduchšie proti nej bojovať.“ 

M. B.: Čo možno považovať za nadmernú stresovú záťaž?

D. JEŽOVÁ: „Nemáme meter, ktorým by sme mohli stresovú záťaž merať. Každý človek, ktorý pociťuje, že je toho na neho už veľa, by sa mal poradiť s odborníkom.“

M. B.: Mohli by ste populárnou formou vysvetliť vzťah úzkosti a sekrécie stresových hormónov človeka?

D. JEŽOVÁ: „Každý človek má určitú mieru úzkosti ako povahovej črty. Medzi zdravými ľuďmi sú takí, ktorí sú veľmi často úzkostliví, aj takí, čo úzkosť pociťujú zriedka. Všeobecne sa predpokladá, že tí úzkostní vnímajú stresové podnety intenzívnejšie a reagujú na ne nadmernou sekréciou stresových hormónov. My sme si v určitom období uvedomili, že tomuto tvrdeniu všetci veria, ale nikto ho nedokázal. Chceli sme to teda dokázať my. Vyšetrili sme skupinu vysoko úzkostných zdravých ľudí a skupinu takých, ktorí mali veľmi nízku mieru úzkosti. Ľudí s priemernou úzkosťou sme do štúdie nezaradili. Pomocou takéhoto netradičného prístupu sme s prekvapením zistili, že pravda je celkom iná. Úzkostní ľudia reagovali na psycho-sociálnu stresovú situáciu (test spojený s prejavom na verejnosti) nie vyššou, ale naopak nižšou, nedostatočnou tvorbou stresových hormónov.“

M. B.: Aký je súčasný trend v liečbe depresií a úzkosti?

D. JEŽOVÁ: „V porovnaní s dávnou minulosťou máme veľa liečiv, ktoré pomáhajú. Nie však optimálne a nie všetkým. Zrejme sú potrebné liečivá, ktoré pôsobia celkom odlišným spôsobom ako tie používané v súčasnosti. Práve preto je nevyhnutný intenzívny výskum, ktorý v liečbe depresií a úzkosti odkrýva nové možnosti.“

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

D. JEŽOVÁ: „Fyzickým cvičením. Cvičím každé ráno. K tomu sa ešte snažím chodievať 1 až 2-krát týždenne do telocvične, čo sa mi ale v ostatnej dobe nedarí…“

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Uznávaná slovenská farmakologička prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., bude hosťom októbrovej vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, kde vystúpi s prezentáciou témy: Stres a depresia. Ako s nimi žiť? Stretnutie širokej verejnosti s osobnosťou vedy sa uskutoční 27. októbra 2016 o 16.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave, Lamačská cesta 8/A (Patrónka).

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR   

Foto: z archívu prof. D. Ježovej

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky